Tháng 7, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh đã hoàn thành chương trình công tác đề ra trên tất cả các mặt. Trong đó đã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp thứ 6 HĐND. Đồng thời, tiếp tục giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri; thực hiện việc tiếp công dân theo quy định; giải quyết tốt công việc phát sinh giữa hai kỳ họp…

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp.

Triển khai chương trình công tác tháng 8, phiên họp đã thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, tăng cường thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, đặc biệt là việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm những mặt còn hạn chế; giải quyết các việc phát sinh giữa hai kỳ họp; triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, tập trung các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6, trọng tâm là nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; tập trung giám sát các quyết định quy phạm pháp luật, văn bản hành chính có nội dung quy phạm; tăng cường giám sát việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật ở địa phương, tập trung vào lĩnh vực môi trường, đất đai, khai thác khoáng sản và an sinh xã hội; thực hiện giám sát chuyên đề theo kế hoạch…

Đồng chí Trương Minh Hiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo công tác phối hợp tổ chức kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh.

Tại phiên họp, lãnh đạo UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh cũng đã báo cáo công tác phối hợp tổ chức kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh; việc triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh; việc chỉ đạo giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri, chất vấn của đại biểu tại kỳ họp; thông báo tình hình theo dõi, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan nghiêm túc rút nghiệm kiệm, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp, chuẩn bị, tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh (tập trung chủ yếu ở công tác chuẩn bị văn bản, báo cáo phục vụ kỳ họp; việc trả lời chất vấn của các sở, ngành; trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghi của cử tri…). Về nhiệm vụ trong tới gian tới, đồng chí yêu cầu, Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm, thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác. Tiếp tục tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND đã được kỳ họp thứ 6 thông qua. Cùng đó, chú trọng tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết TW 6 (khóa XII). Đảm bảo việc tuân thủ Hiến pháp và pháp luật ở địa phương; tập trung làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư của công dân. Làm tốt công tác phối hợp trong giải quyết những việc phát sinh giữa hai kỳ họp…

Thu Thảo