Về kết quả công tác tháng 8, phiên họp đã thảo luận, nhất trí đánh giá: Trong tháng 8, Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh đã hoàn thành tốt chương trình đề ra trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, tập trung đôn đốc việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh; theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư, khiếu nại; hoạt động giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND, các Ban, các tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh được tăng cường; công tác phối hợp giải quyết công việc phát sinh giữa 2 kỳ họp, triển khai kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy…

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9, phiên họp thống nhất một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện như: Tăng cường thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa thường trực HĐND, UBND và Ban thường trực UBMTTQ tỉnh; đôn đốc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, trọng tâm là nghị quyết về phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2018, nghị quyết liên quan đến thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 6 (khóa XII). Đồng thời tăng cường giám sát việc tuân thủ hiến pháp, pháp luật ở địa phương về một số lĩnh vực môi trường, đất đai, khai thác khoảng sản, bảo đảm an sinh xã hội. Chú trọng thưc hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các ý kiến, kiến nghị của cư tri; triển khai kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2020…

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp.

Phiên họp cũng đã nghe giải trình của Giám đốc Sở Xây dựng, Sở Giáo dục và đào tạo, Sở Kế hoạch và đầu tư liên quan đến các vấn đề được đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm như: Tiến độ thực hiện một số dự án khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh còn chậm; một số hạng mục như vỉa hè, đường nội bộ, hệ thống thoát nước mưa bị hư hỏng xuống cấp, chất lượng không đảm bảo; một số dự án đã tiến hành bán đất cho người dân nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định; việc quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo Hà Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến 2030 còn nhiều khó khăn, vướng mắc khi thực hiện sáp nhập trường THCS giai đoạn 2016 – 2020; những hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 – 2020 đối với giáo dục phổ thông trên địa bàn như: Một số trường chưa có phòng dạy ngoại ngữ riêng; trình độ giáo viên chưa đáp ứng yêu cầu theo chương trình mới; mức độ năng lực ngoại ngữ cần đạt đối với cấp THCS còn thấp…; việc bổ sung, sửa chữa, cải tạo nhà vệ sinh và nước sạch cho các cơ sở giáo dục trước khai giảng năm học mới; một số nội dung về dự kiến nguồn thu từ đất ( trên 6.800 tỷ đồng) bố trí cho các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020 như: Chủ trương, nguồn vốn bố trí trong kế hoạch đầu tư  công trung hạn; tình hình quy hoạch, thực hiện các dự án phát triển khu đô thị, khu nhà ở tạo nguồn thanh toán; vấn đề bố trí vốn thanh toán nợ trong kế hoạch trung hạn…

Giám đốc Sở Giáo dục&Đào tạo tham gia giải trình tại phiên họp.

Cũng tại phiên họp, các đại biểu đã nghe lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh báo cáo tình hình triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh, việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; thông báo tình hình giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu thường trực HĐND, UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh với trách nhiệm của mình, tích cực chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ của từng cơ quan cũng như những hoạt động phối hợp theo Quy chế, đảm bảo việc tuân thủ pháp luật ở địa phương.

Tập trung triển khai các nghị quyết HĐND tỉnh đã được thông qua tại kỳ họp thứ 6. Trong đó chú trọng các nghị quyết liên quan đến chủ trương sáp nhập thôn, tổ dân phố; về cán bộ không chuyên trách… Đồng thời quan tâm giải quyết dứt điểm những kiến nghị của cử tri, nhất là những vấn đề đã giải quyết nhưng tiến độ chậm và tập trung giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp.

Về nội dung giải trình, đồng chí đánh giá cao chất lượng phiên giải trình, sự nhiệt tình, trách nhiệm, sự nghiêm túc của các đại biểu HĐND tỉnh cũng như các thành viên UBND tỉnh trong trả lời, làm rõ những vấn đề đại biểu, cử tri quan tâm. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành tiếp thu đầy đủ các ý kiến trao đổi tại phiên họp; tiếp tục rà soát, xác định rõ nhiệm vụ và lộ trình cụ thể để giải quyết kịp thời những vấn đề tồn tại kéo dài, đảm bảo thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đáp ứng mong mỏi của cử tri và nhân dân…/.

Thu Thảo