Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6

Sáng 16/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã diễn ra phiên họp Thường trực HĐND tỉnh thường kỳ tháng 6/2022, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5, 6, triển khai chương trình công tác trong thời gian tới.

Dự phiên họp có các đồng chí: Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo UB MTTQ tỉnh; các tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh; Chủ tịch HĐND các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành có liên quan. 

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ  tháng 62022
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5, tháng 6, phiên họp thảo luận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được, trong đó một số kết quả nổi bật: Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh đã đề ra; 6 tháng đầu năm, nhiều chỉ tiêu dự kiến đạt kết quả khá như: Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 9,24%; sản xuất công nghiệp, thu hút đầu tư, xuất nhập khẩu, hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng khá; sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định; tổng thu cân đối ngân sách nhà nước ước đạt 6.620 tỷ đồng (bằng 54% dự toán trung ương giao, 53% dự toán HĐND tỉnh giao).

Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định. Cùng đó, chuẩn bị các nội dung, điều kiện, tổ chức thành công kỳ họp thứ 7(kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XIX. Tổ chức tốt hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của đại biểu HĐND tỉnh. Tập trung chuẩn bị các nội dung kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh.

Tổ chức phiên giải trình đối với lãnh đạo UBND, các thành viên UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng và người nghèo về nhà ở, việc xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các giải pháp tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc trong thực hiện chính sách thời gian qua và các giải pháp tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Thường trực HĐND tỉnh, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục làm tốt công tác phối hợp, triển khai các nhiệm vụ theo Quy chế đã ký kết; tập trung đôn đốc, theo dõi, giám sát và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, việc thực hiện các lời hứa, cam kết của các cơ quan chức năng, đặc biệt những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống và sản xuất của nhân dân. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư được thực hiện cơ bản nghiêm túc, đảm bảo quy định của pháp luật. Vai trò, chức năng của các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tại các địa phương, đơn vị tiếp tục được phát huy.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, phiên họp cũng đã thảo luận làm rõ những hạn chế trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh và các nhiệm vụ, nhất là công tác quy hoạch, GPMB, thi công một số dự án còn chậm và gặp nhiều khó khăn; tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư và giải ngân nhiều dự án chậm…

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ  tháng 62022
Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh điều hành nội dung thảo luận

Triển khai nhiệm vụ công tác trong thời gian tới, phiên họp đã thảo luận và thống nhất một số nội dung trọng tâm. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành, đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả. Phối hợp chuẩn bị các điều kiện, nội dung kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh đảm bảo chất lượng, tiến độ, quy định; đặc biệt làm tốt công tác tuyên truyền những nội dung cơ chế, chính sách liên quan đến đa số cử tri và nhân dân để tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Tỉnh ủy về lãnh đạo hoạt động của HĐND tỉnh năm 2022; chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm khắc phục hiệu quả những tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ năm 2022 đã đề ra.

Thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2021-2026 giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, trong đó tập trung chỉ đạo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là những kiến nghị có tính chất bức xúc, kéo dài; tăng cường phối hợp chỉ đạo giải quyết các nhiệm vụ phát sinh giữa hai kỳ họp kịp thời, đúng quy định. Đôn đốc, tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ…

Phiên họp cũng đã nghe lãnh đạo UBND tỉnh, Thường trực UB MTTQ tỉnh báo cáo tình hình triển khai các nghị quyết HĐND tỉnh; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri; tình hình các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri; thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ  tháng 62022
Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã làm rõ thêm những đề xuất, kiến nghị của đại biểu nêu tại phiên họp, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó lưu ý việc tập trung triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, sớm đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả nhất là việc thực hiện các cơ chế chính sách, kế hoạch đầu tư công; danh mục dự án thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất; các dự án trọng điểm của tỉnh; hoàn thiện các thủ tục, đẩy nhanh tiến độ GPMB theo đúng quy trình, quy định của pháp luật để triển khai đầu tư, thi công các dự án đầu tư công đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tích cực chuẩn bị các điều kiện, nội dung kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh.

Các Ban của HĐND tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị các văn bản trình tại kỳ họp, nghiên cứu kỹ các nội dung và tham gia ý kiến xây dựng các dự thảo văn bản đảm bảo chất lượng, phù hợp, đúng quy định; thực hiện thẩm tra các nội dung theo lĩnh vực được phân công. Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì tổ chức lấy ý kiến của nhân dân đối với những nội dung có tác động lớn đến người dân, phối hợp thực hiện các công việc chuẩn bị trước, trong và sau kỳ họp.

UBND tỉnh chỉ đạo thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan chuyên môn và các địa phương khẩn trương xem xét, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau hội nghị tiếp xúc cử tri; chuẩn bị tốt các nội dung liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm, chức năng quản lý của cơ quan, đơn vị để trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp; yêu cầu phải có phương án, giải pháp, mốc thời gian, tiến độ cụ thể để cam kết trước đại biểu, cử tri và nhân dân.

Tăng cường giám sát, đảm bảo việc tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, tập trung vào công tác quản lý đất đai, môi trường, khoáng sản, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện các chính sách liên quan đến người dân, doanh nghiệp; giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh. Duy trì nền nếp, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Các đại biểu, Tổ đại biểu tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trước cử tri, nhân dân; tăng cường hoạt động giám sát thường xuyên; tuyên truyền bằng hình thức phù hợp để tạo sự đồng thuận của nhân dân trong việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh; nhất là, công tác GPMB để thực hiện các dự án đầu tư công, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp tục chuẩn bị các nội dung đăng ký chất vấn; tích cực nghiên cứu, thảo luận, tham gia ý kiến đối với các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết tại kỳ họp./.

Thu Thảo

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.