Thường trực HĐND tỉnh giao ban với thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố

Chiều 27/9, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị giao ban với thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ 3, nhiệm kỳ 2021-2026 để: Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ của HĐND tỉnh, HĐND các huyện, thị xã, thành phố 9 tháng đầu năm 2022; Thảo luận chuyên đề “Nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân của tỉnh; những đề xuất, kiến nghị hoàn thiện, phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách trong thời gian tới”. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Thường trực HĐND tỉnh giao ban với thường trực HĐND các huyện thị xã thành phố
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: M.Hùng

Dự hội nghị còn có các đồng chí: Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Hồng Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Trần Thị Ngân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí lãnh đạo HĐND tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành chức năng; chủ tịch, phó chủ tịch HĐND các huyện, thị xã, thành phố...

Báo cáo do đồng chí Bùi Văn Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày tại hội nghị nêu rõ: 9 tháng đầu năm 2022, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh chuẩn bị nội dung và các điều kiện tổ chức tốt 4 kỳ họp HĐND (01 kỳ họp thường lệ và 03 kỳ họp chuyên đề) đảm bảo đúng quy định; ban hành 82 nghị quyết về các chủ trương, cơ chế, chính sách đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh giao ban với thường trực HĐND các huyện thị xã thành phố
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: M.Hùng

Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu HĐND tỉnh triển khai thực hiện các cuộc giám sát chuyên đề theo kế hoạch, chú trọng thực hiện các nhiệm vụ giám sát thường xuyên, trọng tâm là những lĩnh vực, vấn đề được cử tri, nhân dân quan tâm như: Vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường, chất lượng cung cấp nước sạch, thực hiện các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh phát huy vai trò, trách nhiệm, tích cực tham gia các hoạt động của HĐND tỉnh, phản ánh ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; báo cáo cử tri về kết quả các kỳ họp của HĐND tỉnh; theo dõi, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp của HĐND tỉnh.

Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, trọng tâm là nâng cao chất lượng các kỳ họp, hoạt động giám sát; phối hợp chặt chẽ, kịp thời với UBND, Ủy ban MTTQ cùng cấp tổ chức các kỳ họp HĐND, ban hành các nghị quyết thuộc thẩm quyền đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và kiện toàn bộ máy của địa phương.

Thường trực HĐND tỉnh giao ban với thường trực HĐND các huyện thị xã thành phố

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, HĐND tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tăng cường phối hợp, tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ nhất là các Nghị quyết liên quan đến phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội... Chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện tổ chức các kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND, các phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh.

Nâng cao chất lượng ban hành Nghị quyết của HĐND các cấp đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn địa phương. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả hoạt động giám sát đảm bảo kỹ lưỡng, khoa học, bài bản; thông báo kết luận cụ thể; chú trọng theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận sau giám sát, theo đến cùng kết quả giải quyết.

Tiếp tục duy trì, thực hiện nghiêm việc tiếp công dân nhất là của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; tăng cường theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đảm bảo đúng quy định của pháp luật, khắc phục tình trạng đơn thư kéo dài, vượt cấp...

Thường trực HĐND tỉnh giao ban với thường trực HĐND các huyện thị xã thành phố
Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: M.Hùng

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo đề dẫn về chủ đề “Nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn của tỉnh; những đề xuất, kiến nghị hoàn thiện, phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách trong thời gian tới”.

Theo báo cáo đề dẫn, thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Trung ương, của tỉnh với tinh thần nghiêm túc, tích cực, đồng bộ và quyết tâm cao, tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức, tư tưởng; đã huy động được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các nguồn lực thực hiện.

 Năm 2020, Hà Nam là tỉnh thứ 4 của cả nước được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Hết năm 2021, Hà Nam đã có 19 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu. Thu nhập bình quân của người dân nông thôn ngày một cải thiện, từ 8,28 triệu đồng/người/năm (năm 2008), tăng lên 52,5 triệu đồng/người/năm (năm 2021), tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 8,89% năm 2008, xuống còn 1,55% năm 2021; tỷ lệ lao động nông nghiệp trên tổng lao động giảm dần qua các năm (đến nay là 25,4%). Các chính sách xã hội và an sinh xã hội được kịp thời thực hiện; chất lượng cuộc sống của người dân ở nông thôn ngày một tốt hơn. Công tác giữ gìn, bảo vệ môi trường và làm đẹp cảnh quan nông thôn đã trở thành hoạt động thường xuyên ở các địa phương. Môi trường nông thôn được xây dựng theo hướng sáng - xanh - sạch - đẹp. Hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền các cấp được củng cố, kiện toàn, hoạt động ngày càng chất lượng, hiệu quả. Công tác cải cách hành chính, đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ công chức, viên chức hướng tới phục vụ doanh nghiệp và người dân có chuyển biến tích cực. Quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện thực chất hơn. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo...

Thường trực HĐND tỉnh giao ban với thường trực HĐND các huyện thị xã thành phố
Đồng chí Bùi Văn Hoàng, TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của HĐND tỉnh 9 tháng năm 2022. Ảnh: M.Hùng

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc tổ chức thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn tỉnh còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Tăng trưởng lĩnh vực nông nghiệp còn thấp, chưa đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra; sản xuất nông nghiệp chủ yếu là quy mô nhỏ, kinh tế hộ, chuyển dịch cơ cấu sản xuất chưa mạnh, chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; việc ứng dựng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất còn chậm và thiếu đồng bộ; cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp và nông thôn đã có sự cải thiện nhưng còn thiếu đồng bộ; hoạt động của nhiều HTX nông nghiệp còn chưa hiệu quả; việc xây dựng, triển khai các chương trình, đề án phát triển nông nghiệp có mặt còn hạn chế...

          Tại hội nghị giao ban, các đại biểu đã tập trung trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, giải pháp có hiệu quả trong triển khai thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại các địa phương ...

          Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Thời gian qua, HĐND tỉnh, HĐND các huyện, thị xã, thành phố tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tổ chức các kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ kịp thời, đúng quy định. Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2021-2026; tăng cường công tác giám sát, theo dõi, nắm tình hình, đảm bảo việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật tại địa phương; giải quyết kịp thời các nhiệm vụ phát sinh giữa hai kỳ họp theo đúng quy định.

Để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện các nội dung: Tăng cường phối hợp, tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, HĐND các huyện, thị xã, thành phố đã ban hành. Chuẩn bị tốt các nội dung tổ chức các kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và Đại biểu HĐND tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện các thông báo kết luận sau giám sát, đồng thời, tăng cường hoạt động giám sát thường xuyên, đảm bảo việc tuân thủ pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai, môi trường…

Tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2021-2026 giữa Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ; duy trì, thực hiện nghiêm việc tiếp công dân nhất là của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp...

Về các giải pháp hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện tốt các nội dung, đó là: Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045...; Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh… đảm bảo các mục tiêu, yêu cầu đã đề ra.

Tập trung rà soát, đánh giá hiệu quả các cơ chế, chính sách của HĐND tỉnh; kế hoạch, chương trình, đề án,... của UBND tỉnh đã ban hành; kịp thời khắc phục những hạn chế, vướng mắc, điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp. Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách của tỉnh trên cơ sở các quy định của pháp luật, điều kiện thực tế và khả năng cân đối nguồn lực của địa phương. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025...

Các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp cùng các cơ quan có liên quan tăng cường giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật liên quan để thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, cơ chế, chính sách, chương trình, đề án đã ban hành. Phát huy vai trò của HĐND các cấp trong việc xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền, nâng cao chất lượng các Kỳ họp HĐND, chất lượng các Nghị quyết của HĐND liên quan đến các cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Đề nghị UBND tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố tích cực rà soát, nghiên cứu đề xuất điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách đã ban hành và ban hành các cơ chế, chính sách mới phù hợp. Đề nghị HĐND các huyện, thị xã, thành phố tập trung đôn đốc, giám sát việc thực hiện các cơ chế chính sách của tỉnh, của huyện, đảm bảo phát huy hiệu quả; Ủy ban MTTQ, các Ban của HĐND thường xuyên theo dõi, giám sát, kịp thời phát hiện những bất cập, vướng mắc và đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách trong quá trình tổ chức thực hiện; thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững theo hướng "nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh".

Phạm Hiền

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.