Các đại biểu dự hội nghị.

Về nội dung, chương trình kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh, hội nghị đã thảo luận, thống nhất: thời gian tổ chức kỳ họp dự kiến trong 2,5 ngày, từ ngày 4/12 đến hết buổi sáng ngày 6/12/2019, tại Hội trường UBND tỉnh. 

Các báo cáo, tờ trình tại kỳ họp là các báo cáo thường kỳ theo luật định, dự kiến có một số báo cáo không trình bày tại hội trường: báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2020; về công tác an ninh trật tự năm 2019, nhiệm vụ năm 2020… 

Về các nghị quyết, dự kiến kỳ họp sẽ thảo luận, ban hành, ngoài các nghị quyết trong danh mục ban hành nghị quyết năm 2019, hội nghị đề nghị xem xét, bổ sung ban hành nhóm các nghị quyết về: đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Phủ Lý; chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư, quy mô, thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng các trạm bơm đầu mối khu vực thành phố Phủ Lý nhằm nâng cao năng lực thoát nước, chống ngập úng và kết hợp tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp sử dụng vốn ODA của Chính phủ Bỉ; thông qua bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024…

Về kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, hội nghị thống nhất thời gian tiếp xúc cử tri trong 1 ngày, dự kiến tiếp xúc vào ngày 5/11/2019.

Để kỳ họp thành công, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tinh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các cơ quan có liên quan tích cực chuẩn bị sớm các văn bản, báo cáo phục vụ kỳ họp theo đúng tiến độ đề ra.

Về phiên họp thường kỳ tháng 10, hội nghị đã tập trung thảo luận, làm rõ kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh trong tháng 9; tổng hợp nội dung giải trình tại phiên họp đối với lãnh đạo Công an tỉnh và lãnh đạo Sở Giáo dục & Đào tạo về việc xử lý xe quá tải trọng, về việc quản lý đối với các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập; nghe lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo về tình hình thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; nghe Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh thông báo tình hình giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri; thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh; việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri. 

Đồng thời, hội nghị đã thảo luận, thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 10. Trong đó, tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh, đặc biệt là việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri, giải quyết các việc phát sinh giữa hai kỳ họp, tổ chức tiếp xúc cử tri, họp Tổ đại biểu HĐND tỉnh, chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII; tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh và công tác giám sát; đảm bảo việc tuân thủ Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn…

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận phiên họp thường kỳ tháng 10, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 10: Tiếp tục tập trung cao độ rà soát, kịp thời tháo gỡ những khó khăn trong thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh, nhất là nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; thực hiện tốt quy chế phối hợp; tích cực giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri, nhất là những vấn đề bức xúc, cử tri quan tâm nhưng giải quyết chưa hiệu quả. 

Chủ động thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh; giải quyết tốt các việc phát sinh giữa hai kỳ họp. Đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, đôn đốc, tăng cường kiểm tra trách nhiệm của các thành viên trong thực hiện nhiệm vụ; MTTQ tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân, tăng cường giám sát, phản biện xã hội, tiếp xúc cử tri; các Ban HĐND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ được giao…

Thu Thảo