Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn bầu Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội và Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường

Ngày 22/5, tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết, bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội đối với đồng chí Lê Quang Mạnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ và Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn bầu đồng chí Đặng Quốc Khánh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Với tổng số phiếu 468/469 đại biểu tán thành, bằng 94,74%, Quốc hội đã bầu đồng chí Lê Quang Mạnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội. 

Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn bầu Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội và Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh được Quốc hội bầu và phê chuẩn giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội. Ảnh: Thu Hiền/TTXVN

Ông Lê Quang Mạnh, sinh ngày sinh 14/4/1974, ngày vào Đảng 17/10/2001. Quê quán thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XIII, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Trưởng Đoàn ĐBQH Cần Thơ khóa XV, Đại biểu Quốc hội Khóa XV. Trình độ lý luận chính trị Cao cấp, trình độ chuyên môn Tiến sĩ Kinh tế.

Tóm tắt quá trình công tác của đồng chí Lê Quang Mạnh:

Từ tháng 1/1997 - 11/1997 là cán bộ hợp đồng Vụ Công nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Từ tháng 12/1997 - 9/2003 là chuyên viên Vụ Quản lý khu công nghiệp - khu chế xuất, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Từ tháng 10/2003 - 2/2005 là Chuyên viên, Phó Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Từ tháng 3/2005 - 2/2008 là Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Từ tháng 3/2008 - 9/2010 là Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Từ tháng 10/2010 - 3/2011 là Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Từ tháng 4/2011 - 3/2014 là Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Từ tháng 4/2014 - 6/2016 là Vụ trưởng Vụ Kinh tế đối ngoại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Từ tháng 7/2016 - 3/2018 là Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Từ tháng 3/2018 - 5/2019 là Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Từ tháng 6/2019 - 9/2020 là Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ.

Từ tháng 10/2020 - 1/2021 là Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Từ tháng 2/2021 - 6/2021 là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Từ tháng 7/2021 là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; Đại biểu Quốc hội khóa XV và Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Cần Thơ, Tổ trưởng Tổ Đảng.

Ngày 22/5/2023, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh được Quốc hội bầu và phê chuẩn giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội.

Cũng tại phiên họp này, Quốc hội đã bầu đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Với tổng số phiếu 454/467 đại biểu tán thành, bằng 91,90%, Quốc hội đã bầu đồng chí Đặng Quốc Khánh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Đặng Quốc Khánh sinh ngày 2/9/1976, ngày vào Đảng 20/9/2002. Quê quán: thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII (dự khuyết), XIII; Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang; Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang khóa XIV (2019), XV; Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Khóa XIV; Đại biểu Quốc hội Khóa XIV, XV.

Trình độ lý luận chính trị Cao cấp, trình độ chuyên môn Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý đô thị và công trình, Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn bầu Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội và Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường
Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Bí thư tỉnh uỷ Hà Giang được Quốc hội bầu giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Tóm tắt quá trình công tác của đồng chí Đặng Quốc Khánh:

Từ tháng 9/1999 - 8/2003 là Chuyên viên Phòng Thẩm định, Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh.

Từ tháng 9/2003 - 9/2005 là Phó Trưởng Phòng Quy hoạch-Kiến trúc, Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh.

Từ tháng 10/2005 - 1/2007 là Trưởng phòng Quy hoạch-Kiến trúc, Bí thư Chi đoàn Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh.

Từ tháng 2/2007 - 9/2008 là Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành xây dựng tỉnh Hà Tĩnh.

Từ tháng 10/2008 - 8/2010 là Bí thư Chi bộ Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh.

Từ tháng 9/2010 - 11/2010 là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh.

Từ tháng 12/2010 - 6/2013 là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân, Đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Từ tháng 7/2013 - 10/2015 là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011-2016, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Hà Tĩnh.

Từ tháng 10/2015 - 1/2016 là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011-2016, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Hà Tĩnh.

Từ tháng 1/2016 - 4/2016 là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Ban Thường vụ

Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2011-2016, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Hà Tĩnh.

Từ tháng 4/2016 là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2011-2016, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Hà Tĩnh.

Từ tháng 4/2016 - 5/2016 là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2011-2016, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Hà Tĩnh.

Từ tháng 5/2016 - 7/2016 là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021, Đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2016-2021, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Hà Tĩnh.

Từ tháng 7/2016 - 6/2019 là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Tĩnh; Thành viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội, nhiệm kỳ 2016-2021, Đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2016-2021, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Hà Tĩnh.

Từ tháng 6/2019 - 1/2021 là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang; Thành viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội, ĐBQH khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Từ tháng 30/1/2021 đến nay là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang; Thành viên Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội, nhiệm kỳ 2016-2021.

Từ tháng 7/2021 là Đại biểu Quốc hội khóa XV và Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang, Tổ trưởng Tổ Đảng.

Ngày 22/5/2023, tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV được Quốc hội bầu đồng chí Đặng Quốc Khánh giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo baotintuc.vn

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy