Diễn ra trong 1,5 ngày, từ ngày 18/7 đến hết buổi sáng ngày 19/7, kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2018, đồng thời xem xét, quyết định nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2018 và một số nội dung quan trọng khác.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Báo cáo về kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 của UBND thành phố cho thấy: tình hình kinh tế của thành phố có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt là tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt khá (đạt 640,627 tỷ đồng, bằng 73% kế hoạch tỉnh giao và bằng 67% so với nghị quyết HĐND thành phố). Công tác GPMB, phát triển đô thị tiếp tục có những đột phá; các dự án đầu tư xây dựng đảm bảo tiến độ; quốc phòng, an ninh, trật tự được giữ vững… 

Tuy nhiên, cùng với những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế tồn tại như: công tác quản lý đất đai, đô thị, trật tự xây dựng chưa đáp ứng được yêu cầu; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân còn chậm; tiến độ giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri một số việc còn chậm so với yêu cầu; giải quyết đơn thư của công dân hiệu quả chưa cao, chưa giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở, còn để phát sinh, tồn đọng, kéo dài; chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính của cán bộ công chức, viên chức ở một số cơ quan, đơn vị, ngành chưa nghiêm túc…

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố cũng như ghi nhận nỗ lực đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố trong 6 tháng đầu năm 2018. Trên cơ sở thông báo tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh kết quả của kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh, đồng chí đề nghị các đại biểu HĐND thành phố cần phát huy vai trò, trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thảo luận làm rõ những tồn tại, hạn chế, tính quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để có giải pháp khắc phục nhằm hoàn thành chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế 6 tháng cuối năm và cả năm 2018.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo kỳ họp.

Về phát triển đô thị, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết về việc đề nghị công nhận thành phố Phủ Lý là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh, vì vậy, tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND thành phố cần tập trung thảo luận, làm rõ tiến độ thực hiện và các giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết 06 của Tỉnh ủy về phát triển đô thị Phủ Lý, trong đó chú trọng đến các nhóm tiêu chí cần hoàn thành để đảm bảo đạt đô thị loại II như: tiêu chí về hạ tầng, môi trường, cây xanh, trật tự, văn minh đô thị. Đồng thời, tập trung đánh giá, thảo luận về nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp; công tác tiếp dân, giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri, đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân…

Để tiếp tục nâng  cao hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố, đồng chí yêu cầu các đại biểu HĐND thành phố phát huy vai trò, trách nhiệm, tăng cường giám sát tại kỳ họp những vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị; tiếp tục nâng cao chất lượng kỳ họp, trong đó dành thời gian thỏa đáng cho việc chất vấn, trả lời chất vấn, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri cũng như việc thảo luận các giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố; vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND…

Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố cũng dành thời gian cho việc chất vấn và trả lời chất vấn, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và thảo luận, thông qua các nghị quyết của kỳ họp, trong đó có nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018; nghị quyết về chương trình giám sát năm 2019 của HĐND thành phố.

Thu Thảo