Đồng chí Phạm Tư Lành, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra thuộc lĩnh vực kinh tế. 

Ngoài các tờ trình về việc ban hành các nghị quyết như thường lệ; kỳ họp đã nghe và xem xét các tờ trình về việc ban hành các nghị quyết chuyên đề quan trọng liên quan đến: mức học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2018-2019; mức hỗ trợ thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh; về quy hoạch phát triển du lịch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050; đề nghị công nhận thành phố Phủ Lý là đô thị loại II trực thuộc tỉnh; về việc sáp nhập và đặt tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn các huyện, thành phố tỉnh Hà Nam; việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động thuộc diện dôi dư do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tự nguyện nghỉ công tác; hỗ trợ kinh phí cho người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố do thực hiện việc sáp nhập; quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trên địa tỉnh…

Đồng chí Phạm Mạnh Hùng, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng trình bày tờ trình về việc ban hành nghị quyết đề nghị công nhận thành phố Phủ Lý là đô thị loại II.

Cùng đó, kỳ họp cũng đã nghe các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đối với các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thuộc các lĩnh vực kinh tế, ngân sách, pháp chế và lĩnh vực văn hóa, xã hội.

Ngày mai, 12/7, kỳ họp tiếp tục ngày làm việc thứ hai, trong đó đáng chú ý là hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn.

Thu Thảo