Báo cáo tại kỳ họp nêu rõ: 6 tháng đầu năm tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Lý Nhân đạt nhiều kết quả tích cực. Thu từ kinh tế trên địa bàn đạt gần 80 tỷ đồng. Huyện tập trung thực hiện có hiệu quả đề án phát triển sản xuất nông nghiệp, tạo bước chuyển mới. Thương mại, dịch vụ phát triển, đáp ứng nhu cầu sản xuất, đời sống nhân dân. Lĩnh vực văn hóa- xã hội được chú trọng. Quốc phòng- an ninh được giữ vững. Công tác giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm, tiến độ thực hiện đề án sáp nhập thôn, tổ phố được chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Bên cạnh kết quả đạt được, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của huyện 6 tháng đầu năm còn một số hạn chế: Tiến độ xây dựng mô hình sản xuất nông sản sạch làm vệ tinh kết nối với doanh nghiệp công nghệ cao chậm; công tác xử lý trường hợp vi phạm sử dụng đất ở một số địa phương thiếu tính chủ động; việc chấp hành văn bản chỉ đạo của cấp trên ở một số đơn vị chưa nghiêm; tình hình tội phạm ma túy, tệ nạn cờ bạc tiềm ẩn phức tạp.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những nỗ lực trong đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND huyện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm. Đồng thời, đồng chí Phạm Sỹ Lợi đề nghị, HĐND huyện tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá kết quả đạt được 6 tháng đầu năm trên các mặt công tác; phân tích hạn chế, khó khăn, vướng mắc, tìm ra nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, có tính đột phá, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm. Trong đó, chú trọng việc thực hiện Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công nghiệp hóa, tạo đột phá phát triển nhanh, bền vững nông nghiệp, nông thôn.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu ý kiến chỉ đạo tại kỳ họp.

Về hoạt động của HĐND, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị HĐND huyện tiếp nâng cao hiệu quả giám sát việc tuân thủ pháp luật của các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân; từng đại biểu HĐND huyện phát huy vai trò, trách nhiệm tuyên truyên, giúp cử tri, nhân dân hiểu rõ tình hình, khó khăn chung của tỉnh, huyện, từ đó cùng đồng thuận, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội.

Tại kỳ họp, HĐND huyện sẽ tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn; thảo luận thông qua các dự thảo, tờ trình nghị quyết về một số lĩnh vực trọng tâm cần tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Lê Mai