Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIX thành công tốt đẹp

Chiều 9/12, Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XIX tiếp tục nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri, chất vấn, trả lời chất vấn tại hội trường, thông qua các nghị quyết và bế mạc.

HĐND tỉnh thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Dự phiên họp có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố cùng các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX.

Thay mặt chủ tọa kỳ họp, đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận của các Tổ đại biểu và thảo luận tại hội trường.

HĐND tỉnh thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp
Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận của các Tổ đại biểu và thảo luận tại hội trường.

Trong phiên thảo luận tổ buổi sáng ngày 8/12 và phiên thảo luận tại hội trường, với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, đã có 35 ý kiến (24 ý kiến thảo luận tổ và 11 ý kiến thảo luận tại hội trường) phát biểu về các nội dung được trình tại Kỳ họp cũng như những vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm. Các ý kiến của đại biểu cơ bản đều thống nhất với các Báo cáo, Tờ trình, dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh; báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh trình tại Kỳ họp. Các đại biểu HĐND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, đạt kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực.

Các nội dung tờ trình và dự thảo Nghị quyết cơ bản đã đảm bảo căn cứ pháp lý, sự cần thiết, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh và thực hiện các quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật, Quy chế làm việc của Tỉnh ủy. Đồng thời, nhiều đại biểu đã phân tích, làm rõ hơn nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, đề xuất những giải pháp cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ của năm 2023 cũng như của giai đoạn 2021-2025.

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo, trả lời một số ý kiến chất vấn của đại biểu, giải trình về những nội dung cần làm rõ qua ý kiến thảo luận tổ và thảo luận tại hội trường. Về các ý kiến đóng góp của đại biểu HĐND tỉnh, UBND tỉnh ghi nhận và tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc.

HĐND tỉnh thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh và ý kiến của cử tri tại Kỳ họp.

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương ngay sau kỳ họp, khẩn trương thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra và báo cáo kết quả thực hiện đến cử tri, các đại biểu HĐND tỉnh sớm nhất. UBND tỉnh sẽ nỗ lực phát huy những kết quả, ưu điểm đã đạt được, tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, thực hiện tốt hơn nữa vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình.

Phát biểu kết thúc phiên trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, chất vấn, trả lời chất vấn, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh không chỉ quan tâm đến việc thảo luận, quyết định các cơ chế, chính sách; các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; các chủ trương đầu tư; mà còn chú trọng đến việc xem xét trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình đối với việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; việc thực hiện các cam kết đã hứa với cử tri tại Kỳ họp trước. Do đó, Kỳ họp đã giảm thời lượng trình bày các Báo cáo, Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết, tăng thời lượng cho các phiên thảo luận, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; chất vấn và trả lời chất vấn; thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri trực tiếp gửi đến Kỳ họp.

Nhìn chung, phiên trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và chất vấn, trả lời chất vấn đã diễn ra nghiêm túc, công khai, dân chủ. Các vấn đề được đại biểu HĐND tỉnh lựa chọn chất vấn là những vấn đề xuất phát từ nguyện vọng và ý kiến của đa số cử tri và nhân dân qua những lần tiếp xúc cử tri; và những ý kiến của cử tri trực tiếp gửi đến Kỳ họp; những vấn đề được phát hiện qua giám sát của HĐND…

Các thành viên UBND tỉnh đã tập trung trả lời, làm rõ nội dung các ý kiến, kiến nghị của cử tri và các vị đại biểu, xác định nguyên nhân, trách nhiệm và cam kết khắc phục tồn tại, hạn chế với lộ trình giải quyết cụ thể. Lãnh đạo UBND tỉnh đã trực tiếp trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri và các vị đại biểu thuộc thẩm quyền với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm. Về cơ bản, nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và trả lời chất vấn của các thành viên UBND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh đã đáp ứng yêu cầu của các vị đại biểu HĐND tỉnh và của cử tri.

Trên cơ sở kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu, đề nghị HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp, ban hành Kết luận phiên trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, chất vấn và trả lời chất vấn để theo dõi, giám sát quá trình tổ chức thực hiện.

Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Kỳ họp thứ 11 - Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 - HĐND tỉnh khóa XIX đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra; với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, các vị đại biểu HĐND đã tích cực thảo luận, đóng góp những ý kiến quan trọng vào 19 Báo cáo và xem xét, quyết định thông qua 46 Nghị quyết theo thẩm quyền, với sự nhất trí cao của 100% các vị đại biểu HĐND tỉnh.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XIX đã thành công tốt đẹp. HĐND đã xem xét, thảo luận và nhất trí thông qua 46 Nghị quyết theo Chương trình đã đề ra. Nội dung các Nghị quyết rất quan trọng, đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; là căn cứ, là cơ sở pháp lý quan trọng để UBND tỉnh, các cấp, các ngành hữu quan chủ động huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển KT - XH, củng cố quốc phòng – an ninh, hoàn thành thắng lợi kế hoạch đề ra trong năm 2023.

Để hoàn thành Kế hoạch năm 2023, ngay sau Kỳ họp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh và các ngành, các cấp, các địa phương, cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, UBND tỉnh, các ngành, các cấp, các địa phương, cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ của mình quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy; kiểm soát tốt dịch bệnh, bảo đảm phát triển sản xuất - kinh doanh trong điều kiện bình thường mới; thực hiện hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ.

UBND tỉnh khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua. Tập trung rà soát, phân tích, đánh giá làm rõ những thuận lợi, khó khăn của từng ngành, từng lĩnh vực trong năm 2023. Nhất là, những khó khăn trong hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp; những khó khăn trong việc tăng thu ngân sách; trong công tác GPMB; trong việc duy trì và nâng cao các tiêu chí NTM và xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; trong việc xử lý ô nhiễm môi trường, nhất là khu vực Tây Đáy và trong việc nâng cao hiệu quả công tác CCHC.

HĐND tỉnh thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp
Biểu quyết thông qua nghị quyết tại Kỳ họp.

Hai là, đẩy mạnh phát triển công nghiệp; bám sát các Bộ, ngành Trung ương để xin ý kiến, bảo đảm hoàn thiện thủ tục sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch các khu công nghiệp và Đề án xây dựng khu công nghệ cao để triển khai thực hiện; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư.

Tăng cường công tác quản lý đầu tư, đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng hóa các hình thức đầu tư; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, chậm tiến độ, chậm giải ngân, điều chỉnh Dự án nhiều lần. Tập trung xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản; nhất là, nợ đọng xây dựng NTM ở các địa phương. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các Dự án đầu tư trọng điểm của tỉnh. Kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đẩy mạnh thu hút đầu tư; tạo điều kiện cho người lao động có chỗ ở ổn định, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và với tỉnh Hà Nam.

HĐND tỉnh thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp
Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại Kỳ họp.

Phát triển thương mại, dịch vụ; đẩy nhanh việc thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch tỉnh Hà Nam và Quy hoạch Khu du lịch Quốc gia Tam Chúc; tăng cường hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch gắn kết, hợp tác với các tỉnh, thành phố trong vùng và liên vùng để phát triển du lịch. Phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương để sớm đưa 2 Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai cơ sở 2 đi vào hoạt động.

Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp; gắn kết chặt chẽ giữa phát triển công nghiệp - dịch vụ với nông nghiệp, giữa phát triển nông nghiệp với quá trình đô thị hóa theo hướng “Nông nghiệp sinh thái, Nông thôn hiện đại, Nông dân văn minh”. Tiếp tục ứng dụng công nghệ cao vào sản suất nông nghiệp, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp; làm tốt công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập và đời sống của người dân.       

Tập trung rà soát và có các giải pháp cụ thể để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM; hoàn thành kế hoạch xây dựng các xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và xây dựng huyện NTM nâng cao.

Ba là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quy hoạch, trật tự đô thị, đất đai, khoáng sản, môi trường. Đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSD đất sau dồn đổi và các loại đất khác theo quy định. Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình xử lý ô nhiễm môi trường của BTV Tỉnh ủy, trọng tâm là khu vực Tây Đáy và sông Nhuệ; giải quyết hiệu quả vấn đề xử lý rác thải, nhất là rác thải sinh hoạt ở nông thôn, chất thải chăn nuôi, môi trường cụm công nghiệp.

Có các giải pháp cụ thể, quyết liệt hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB, hỗ trợ tái định cư để thực hiện các Dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bốn là, phát triển toàn diện văn hóa - xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; tổ chức tốt các kỳ thi năm 2023; tập trung đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm cho người dân khu vực thu hồi đất để thực hiện các Dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thực hiện tốt giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh.Chủ động phòng, chống dịch bệnh, làm tốt công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bảo đảm đủ trang thiết bị, vật tư y tế và thuốc chữa bệnh cho người dân. Thực hiện tốt an sinh xã hội; nâng cao đời sống của người dân; chuẩn bị chu đáo các điều kiện để nhân dân đón năm mới 2023 vui tươi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm.

Năm là, thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC và chuyển đổi số. Nâng cao chất lượng của Trung tâm phục vụ Hành chính công của tỉnh; đưa Trung tâm Điều hành thông minh đi vào hoạt động. Tập trung giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp; và các thủ tục liên quan đến đầu tư các dự án trên địa bàn; nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh.

Sáu là, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chuẩn bị tốt các điều kiện để diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023 thành công, tiết kiệm, an toàn. Kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông. Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài và ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, tạo sức lan tỏa về các nội dung của Kỳ họp. Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng NTM - Đô thị văn minh”. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh, các vị Đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục đề cao trách nhiệm, đóng góp hiệu quả vào việc đổi mới, nâng cao chất lượng các Kỳ họp và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Tăng cường giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh và theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; Giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri…

Nguyễn Khánh

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.