Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng nay, 6/12, tại Hội trường UBND tỉnh, kỳ họp thứ 5, kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 chính thức khai mạc.

Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh; Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố và lãnh đạo một số doanh nghiệp cùng các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX.

Sáng nay 612 khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 20212026
Chủ tọa kỳ họp.
Sáng nay 612 khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 20212026
Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIX có ý nghĩa quan trọng, đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021, qua đó đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo. Đặc biệt, năm 2021 cũng là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, do đó đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh cần tập trung thảo luận, đánh giá khách quan những kết quả đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cũng như những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; từ đó quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp  trọng tâm để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2022; tạo tiền đề cho những năm tiếp theo. 

Với trách nhiệm của người đại biểu trước cử tri và nhân dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, dành thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào các nội dung của kỳ họp, góp phần để kỳ họp thành công tốt đẹp. Đề nghị UBND tỉnh, thủ trưởng các ban, sở, ngành theo chức trách, nhiệm vụ được giao, chủ động nghiên cứu các ý kiến thảo luận, giải trình, làm rõ các vấn đề mà Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm.

Sáng nay 612 khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 20212026
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp.

Tiếp theo chương trình kỳ họp, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Sáng nay 612 khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 20212026
Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh​​​​​, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ​trình bày báo cáo tại kỳ họp.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, báo cáo nêu rõ: Năm 2021, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, các hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh bị ảnh hưởng rất lớn bởi dịch bệnh Covid-19; song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết một lòng, nỗ lực lớn để “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”, bảo vệ sức khoẻ cho người dân, đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh đạt được nhiều kết quả tích cực. Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản ổn định và phát triển. Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng trưởng 8,85%. Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thu ngân sách, hoạt động du lịch, xuất nhập khẩu duy trì mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ (8/17 chỉ tiêu vượt kế hoạch; 6/17 chỉ tiêu đạt kế hoạch, 3 chỉ tiêu không đạt so với kế hoạch đề ra). Thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh đặc biệt là dịch bệnh Covid-19. Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực. Cải cách hành chính có chuyển biến tích cực. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định; đảm bảo tốt các điều kiện và tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh còn những tồn tại, hạn chế: Các hoạt động văn hoá xã hội, sự kiện thể thao đã chuẩn bị, sẵn sàng các điều kiện để tổ chức song phải tạm dừng để tập trung công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.  Công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về phòng chống dịch Covid-19, ý thức tự giác chấp hành các quy định phòng chống dịch của một số cá nhân, tổ chức chưa nghiêm, còn để lây lan dịch Covid-19 ra cộng đồng. Thu hút đầu tư giảm so với cùng kỳ về số dự án và tổng vốn đầu tư; một số doanh nghiệp tiến độ đầu tư chậm, hiệu quả hoạt động thấp; giải phóng mặt bằng, thi công một số dự án còn khó khăn, tiến độ giải ngân chậm. Thị trường bất động sản ở một số địa phương chưa thật sự ổn định, lành mạnh; công tác quản lý khai thác vận tải thủy nội địa, thu gom, xử lý rác thải thiếu chặt chẽ; một số lĩnh vực thu, nguồn thu chưa huy động đầy đủ, kịp thời. Tiến độ các cuộc thanh tra, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo còn chậm, chưa đạt yêu cầu (có thời điểm dừng việc tiếp công dân).  Quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế, việc giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo, ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa hiệu quả, thời gian giải quyết còn để kéo dài. Tiến độ, chất lượng tham mưu một số Chương trình, Đề án của một số đơn vị có mặt còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu.

Về kết quả phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, báo cáo khẳng định: Giai đoạn 2016-2020 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong năm cuối thực hiện Kế hoạch; các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đầu, giành được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm 2016-2020 đạt 10,9%/năm; quy mô kinh tế năm 2020 (giá so sánh 2010) đạt 38.084 tỷ đồng, gấp 1,67 lần so với năm 2015; Phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới được triển khai mạnh mẽ, hiệu quả; diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc. Xuất, nhập khẩu đạt khá, thu ngân sách tăng cao; thu hút đầu tư đạt kết quả tốt. Văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Quốc phòng được đảm bảo, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được củng cố và giữ vững…

Tuy nhiên còn những tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện một số chương trình, đề án trọng tâm tiến độ chậm, kết quả chưa đạt mục tiêu đề ra. Sản xuất nông nghiệp, việc đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung cho cụm CN-TTCN gặp nhiều khó khăn, không đạt mục tiêu Nghị quyết. Tăng trưởng thương mại, dịch vụ chưa tương xứng với tiềm năng, chưa tạo được chuyển biến rõ nét trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế chung của tỉnh. Giải phóng mặt bằng, triển khai, thi công, giải ngân một số dự án chậm. Nợ xây dựng cơ bản còn lớn. Công tác quản lý đất đai có mặt hạn chế, chậm được khắc phục. Ô nhiễm môi trường còn diễn ra ở nhiều khu vực gây bức xúc trong nhân dân, nhất là lưu vực sông Nhuệ - Đáy, khu vực Tây Đáy, khu, cụm công nghiệp và làng nghề.  Phát triển lĩnh vực văn hóa - xã hội còn một số mặt hạn chế. Việc xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở gặp nhiều khó khăn. Nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm còn cao. Chất lượng khám chữa bệnh ở bệnh viện tuyến huyện còn chưa đáp ứng được yêu cầu. Đầu tư cho khoa học - công nghệ còn thấp, hiệu quả chưa cao, quản lý công nghệ còn hạn chế. Công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS chuyển biến chậm. Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu. Một số doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ các quy định về bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Công tác thanh tra, tự kiểm tra, phòng ngừa tham nhũng trong một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế. Công tác nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phối hợp giải quyết, xử lý một số vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh nông thôn chưa kịp thời, hiệu quả. Tình hình tội phạm, trật tự giao thông, trật tự công cộng và tệ nạn xã hội có thời điểm còn diễn biến phức tạp. Giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo chưa kịp thời, quyết liệt, còn kéo dài, gây bức xúc cho công dân. Cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh đã có chuyển biến tích cực, song, chưa đáp ứng được yêu cầu.  

Trên cơ sở đánh giá các yếu tố khách quan, dự báo tình hình và kết quả đã đạt được trong năm 2021 và giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh đã xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Trong đó mục tiêu tổng quát là tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm sức khỏe, tính mạng của nhân dân và an sinh xã hội; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chủ động tham gia Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững gắn với phát triển văn hóa, bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, xây dựng tỉnh Hà Nam giàu đẹp, văn minh, phấn đấu đạt mức phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc Bộ. 

Sáng nay 612 khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 20212026
Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trình bày báo cáo của HĐND tỉnh.

Tiếp đó, đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng cuối năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của HĐND tỉnh. Đồng chí Trần Thị Ngân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày Thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2021 và báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong tỉnh với kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 HĐND tỉnh khóa XIX; đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đến thời điểm tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2021, HĐND tỉnh khóa XIX. Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri từ kỳ họp thứ 3 đến nay của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng trong phiên khai mạc buổi sáng, kỳ họp đã nghe, xem xét các báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh về: kết quả công tác năm 2021, chương trình, nhiệm vụ năm 2022 và nghe các tờ trình về việc ban hành nghị quyết.

Chiều nay, kỳ họp tiếp tục nghe các tờ trình về việc ban hành Nghị quyết; các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và tiến hành thảo luận Tổ./.            

Thu Thảo

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.