Kết quả Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam

Thực hiện hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV về việc tổ chức tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV bằng hình thức phù hợp, bảo đảm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, nhằm kịp thời thông tin kết quả Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV; tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân gửi đến Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam báo cáo trước cử tri và nhân dân trong tỉnh về những nội dung và kết quả quan trọng của Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, cũng như những hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong thời gian diễn ra kỳ họp:

Kết quả Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam
Thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam khóa XV tham gia thảo luận tại Tổ.

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV diễn ra trong thời gian 9 ngày, đúng thời điểm dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Trước tình hình đó, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ đã rất tích cực, khẩn trương làm việc liên tục, ngoài giờ, không có ngày nghỉ nhằm bảo đảm hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình kỳ họp đã đề ra với chất lượng tốt nhất, thời gian ngắn nhất và kết thúc kỳ họp sớm 3 ngày so với chương trình đã được thông qua. Bên cạnh đó, Quốc hội đã kịp thời quyết định bổ sung Nghị quyết Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, tạo cơ sở pháp lý để Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ động, linh hoạt hơn trong chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch. Đây là quyết định đúng đắn, đáp ứng kịp thời đòi hỏi của tình hình thực tế, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của Quốc hội, khẳng định Quốc hội luôn đồng hành cùng Chính phủ và hệ thống chính trị trong phòng, chống dịch, chăm lo, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng, gợi mở, nhấn mạnh những định hướng lớn, quan trọng để Quốc hội tiếp tục đổi mới, hoàn thiện, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ mới.

Kết quả Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam
Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam phát biểu ý kiến tại một phiên thảo luận tại Tổ của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, công tác tổ chức và nhân sự cấp cao của nhà nước - một trong những nội dung trọng tâm của kỳ họp đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, tiến hành bài bản, chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, đúng chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật và đạt được sự đồng thuận, thống nhất cao. Quốc hội đã quyết định số lượng thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; cơ cấu tổ chức của Chính phủ; cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ. Quốc hội đã bầu, phê chuẩn 50 chức danh lãnh đạo cấp cao của Nhà nước; đồng thời phê chuẩn 4 Thẩm phán Tòa án nhân dân. Sau khi được bầu, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã tuyên thệ trước Quốc hội, trước đồng bào, cử tri cả nước theo quy định của Hiến pháp, thể hiện rõ trách nhiệm, cam kết mạnh mẽ, quyết tâm cao hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.

Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội đã ban hành 29 nghị quyết (17 nghị quyết về tổ chức bộ máy, nhân sự; 11 nghị quyết chuyên đề về các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025; 2 chương trình mục tiêu quốc gia; chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, chương trình giám sát của Quốc hội, thành lập Đoàn giám sát chuyên đề năm 2022) và Nghị quyết Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Đồng thời, xem xét các báo cáo về tổng kết công tác bầu cử và kết quả xác nhận tư cách của đại biểu Quốc hội khóa XV; đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, các giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2021; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân gửi đến kỳ họp.

Kỳ họp thứ nhất đã rất thành công, tạo tiền đề, động lực và mở ra một khởi đầu tốt đẹp của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Thành công của Kỳ họp thứ nhất khẳng định trách nhiệm, nỗ lực, quyết tâm khắc phục khó khăn để chuẩn bị chu đáo nội dung trình Quốc hội cũng như điều kiện bảo đảm và tổ chức kỳ họp theo đúng quy định của pháp luật. Công tác điều hành của Đoàn Chủ tịch chủ động, linh hoạt, sáng tạo, duy trì không khí nghị trường sôi nổi ở tất cả các phiên họp. Các vị đại biểu Quốc hội phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tâm huyết, thảo luận, tranh luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, có chất lượng, góp phần vào thành công của kỳ họp.

Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam đã có những hoạt động tích cực và tham gia đầy đủ các phiên họp của Quốc hội. Các vị đại biểu Quốc hội trong Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, tham gia nhiều ý kiến thẳng thắn, có chất lượng tại các buổi thảo luận ở đoàn, ở tổ và ở hội trường. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam đã truyền tải đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam đến Quốc hội; đóng góp nhiều ý kiến với Quốc hội và Chính phủ trong việc xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; đồng thời tích cực tham gia các hoạt động của Quốc hội trong thời gian diễn ra kỳ họp. Các vị đại biểu Quốc hội Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam đã nghiên cứu, đóng góp 13 lượt ý kiến phát biểu (10 lượt đại biểu phát biểu ý kiến tại tổ; 3 lượt đại biểu phát biểu ý kiến tại hội trường) tham gia thảo luận về các dự thảo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước; chủ trương đầu tư chương trình quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; kế hoạch tài chính 5 năm; kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025 và nhiều nội dung quan trọng khác. Ngoài các phiên họp chính thức, trong thời gian diễn ra kỳ họp, các đại biểu Quốc hội trong Đoàn đã tham gia các hoạt động của Ủy ban Tư pháp; Ủy ban Tài chính - Ngân sách; Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Ủy ban Xã hội; Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội mà các đại biểu Quốc hội tỉnh là thành viên.

Kết quả Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Nghị quyết, Quyết định của Đảng đoàn Quốc hội và Uỷ bạn Thường vụ Quốc hội về công tác tổ chức  cho đồng chí Trương Quốc Huy

Trong quá trình tham dự Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, đồng chí Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam cũng đã có những buổi làm việc với lãnh đạo đại diện các bộ, ngành Trung ương, báo cáo tình hình thực tế tại địa phương; đề xuất, kiến nghị các bộ, ngành Trung ương quan tâm hỗ trợ, giúp tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc của địa phương, nhất là hỗ trợ nguồn lực nhằm hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội, phòng chống dịch bệnh Covid -19..., qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam đã được các cơ quan báo chí kịp thời truyền tải để cử tri theo dõi. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam đã thực hiện tốt quy chế kỳ họp, tích cực tham gia các hoạt động và góp phần tích cực vào thành công của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, được cử tri, nhân dân trong tỉnh ghi nhận, đánh giá cao.

Với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri, nhân dân, trong suốt quá trình diễn ra kỳ họp, Quốc hội và các đoàn đại biểu Quốc hội đã tận dụng tối đa thời gian, làm việc ngoài giờ kể cả ngày nghỉ, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, xác đáng để Quốc hội xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng có tính chiến lược, dài hạn của đất nước. Phát huy tinh thần làm việc khẩn trương, tích cực và hiệu quả đó, ngay sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam, trên cơ sở các nghị quyết mà Quốc hội vừa thông qua sẽ nhanh chóng, chủ động xây dựng, phối hợp với HĐND và các cơ quan hữu quan ở địa phương triển khai thực hiện chương trình hoạt động giám sát của mình. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động. Đặc biệt, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh kịp thời ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri; tích cực giám sát việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; động viên nhân dân thi đua thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ “kép”, vừa tăng cường các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid- 19, vừa duy trì nhịp điệu phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững gắn với bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam

.

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.