Thường trực và các trưởng ban HĐND xã Tiên Sơn nhiệm kỳ 2016- 2021 ra mắt đại biểu tại kỳ họp thứ nhất.

HĐND xã Tiên Sơn chính thức đi vào hoạt động sau khi đơn vị hành chính xã Tiên Sơn được thành lập (theo Nghị quyết số 829, ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội), với 71 đại biểu HĐND của 3 xã Đọi Sơn, Châu Sơn, Tiên Phong. 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thị xã Duy Tiên, tại kỳ họp thứ nhất, các đại biểu HĐND xã Tiên Sơn đã tiến hành các bước trong quy trình giới thiệu nhân sự, tiến hành bầu cử và thông qua các nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử đối với một số chức danh: Chủ tịch HĐND, phó chủ tịch HĐND, trưởng ban kinh tế- xã hội, trưởng ban pháp chế HĐND; chủ tịch UBND, các phó chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016- 2021. Đồng thời, thống nhất nội dung chương trình công tác và triển khai thực hiện một số hoạt động của HĐND xã trong thời gian tới.

Theo đó, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND xã tiếp tục khẩn trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ đối với các chức danh, các tổ đại biểu HĐND theo luật định; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trước cử tri, nhân dân, bám sát địa bàn, lĩnh vực được phân công, nắm bắt, phản ánh đầy đủ, kịp thời tâm tư nguyện vọng của cử tri, nhân dân, những vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh, từ đó đề xuất với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể nghiên cứu, trả lời thỏa đáng và giải quyết dứt điểm, góp phần giữ vững ổn định, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nỗ lực hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội mà Nghị quyết Đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015- 2020 đề ra.

Thế Vĩnh