HĐND huyện Kim Bảng chú trọng giám sát phát triển đô thị, triển khai các dự án trọng điểm

Phát triển đô thị, triển khai các dự án trọng điểm là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI với mục tiêu trở thành thị xã trước năm 2025, là đô thị phát triển theo hướng đô thị xanh, thông minh, hiện đại có bản sắc và phát triển bền vững, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện Kim Bảng đã phát huy vai trò cơ quan dân cử ở địa phương, chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường hoạt động giám sát liên quan đến lĩnh vực này. Qua đó, kịp thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo đồng thuận của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển đô thị và triển khai các dự án trọng điểm ở địa phương.

Chú trọng hoạt động giám sát nói chung, đặc biệt là giám sát việc phát triển đô thị, triển khai các dự án trọng điểm, trong những năm qua, nhất là từ đầu nhiệm kỳ 2021- 2026 đến nay, Thường trực HĐND huyện đã đánh giá một cách toàn diện, kịp thời những kết quả, khó khăn, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ này ở địa phương. Theo đó, việc thực hiện phát triển đô thị, triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện đã được cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện với tinh thần chủ động, quyết liệt, hiệu quả, bảo đảm đúng quy trình, chế độ, chính sách và tiến độ thực hiện, tạo sự đồng thuận trong cán bộ đảng viên và nhân dân, góp phần thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Kim Bảng đã tập trung đẩy nhanh việc lập, thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Kim Bảng đến năm 2030, lập và trình thẩm định Quy chế quản lý kiến trúc; phối hợp Sở Xây dựng lập, thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu đô thị làm cơ sở thu hút đầu tư các dự án phát triển nhà ở; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện, lấp đầy các khu công nghiệp hiện có và quy hoạch mới để thu hút lực lượng công nhân, chuyên gia từ các địa phương đến sinh sống và làm việc; thu hút và quản lý các dự án khu đô thị, dự án nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà ở cho công nhân tập trung kề cận các khu công nghiệp để tăng quy mô dân số cơ học cho đô thị. Đánh dấu cho những nỗ lực của huyện trong phát triển đô thị, năm 2023, Kim Bảng đã được Bộ Xây dựng công nhận đạt tiêu chí đô thị loại IV, tại Quyết định số 1128/QĐ-BXD, ngày 08/11/2023.

Tuyến đường trung tâm thị trấn Ba Sao (Kim Bảng).

Việc triển khai thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh, của huyện như: Khu du lịch Tam Chúc, sân Golf 36 hố và khu phụ trợ tại xã Tượng Lĩnh; đường Ba Sao - Bái Đính, cầu Tân Lang và tuyến đường liên kết vùng, tuyến đường kết nối vành đai 4 với vành đai 5, tuyến QL21 song hành, QL21B, hạ tầng chùa Bà Đanh, đường phía Đông, phía Tây thị trấn Quế; cụm công nghiệp Lê Hồ, các dự án đô thị, khu nhà ở, khu tái định cư,... bảo đảm theo kế hoạch, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án đúng tiến độ, từng bước góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và bảo đảm các tiêu chí của đô thị loại IV, từng bước hoàn thiện các tiêu chí, tiêu chuẩn để huyện trở thành thị xã trước năm 2025.

Thông qua giám sát cũng cho thấy Kim Bảng đã, đang được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự hỗ trợ từ các sở, ban, ngành, cùng với lợi thế tiềm năng, thế mạnh của địa phương (như: Khu du lịch quốc gia Tam Chúc, Khu công nghiệp Đồng Văn IV, hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội từng bước được đầu tư, nhiều dự án phát triển đô thị đang được triển khai) sẽ là các điều kiện thuận lợi để huyện Kim Bảng tập trung lãnh đạo, thu hút đầu tư phát triển thương mại dịch vụ gắn với định hướng thành lập thị xã trước năm 2025.

Có thể nói, hoạt động giám sát của HĐND huyện đã được đổi mới, nâng dần về chất lượng, hiệu quả, góp phần khẳng định, nâng cao vị thế, vai trò của cơ quan dân cử ở địa phương, đóng góp tích cực vào thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Mặc dù vậy, theo đánh giá của Thường trực HĐND huyện, hiện vẫn còn một số hạn chế trong hoạt động giám sát, đôn đốc việc thực hiện phát triển đô thị, triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn. Trong đó, một số đại biểu HĐND huyện chưa thực sự phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa cử tri, nhân dân với HĐND; việc tuyên truyền, giải thích chính sách pháp luật để nhân dân hiểu, chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước nhất là về thu hồi đất giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm còn chưa thường xuyên; một bộ phận người dân chưa hiểu hết chủ trương, chính sách trong việc phát triển đô thị, thực hiện các dự án trên địa bàn; còn gây khó khăn trong quá trình thực hiện các dự án.

Bên cạnh đó, một số cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa thật sự quyết liệt, quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương tại một số dự án hiệu quả chưa cao. Việc khai thác các nguồn lực để đầu tư cho phát triển còn khó khăn; hạ tầng kỹ thuật khung của đô thị chưa hoàn chỉnh; các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và chuyên gia chưa đáp ứng nhu cầu. Một số dự án nhà ở chậm tiến độ; tỷ lệ lấp đầy các khu đô thị, khu nhà ở còn thấp. Hệ thống thương mại dịch vụ, công viên - mặt nước, vui chơi giải trí cho người dân còn hạn chế về số lượng và quy mô. Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng, hành lang an toàn giao thông ở một số địa phương chưa chặt chẽ, xử lý các vi phạm chưa kiên quyết, triệt để, hồ sơ xử lý vi phạm thiếu chặt chẽ; việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn đổi còn chậm,... Một số dự án đang triển khai thực hiện còn vướng mắc về cơ chế chính sách do vậy việc giám sát còn gặp khó khăn.      

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả, phát huy vai trò của đại biểu HĐND trong giám sát việc thực hiện phát triển đô thị, triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện trong thời gian tới, Thường trực HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện tiếp tục tập trung tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về phát triển đô thị, thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện. Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong công tác triển khai thực hiện các dự án; thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về đô thị và phát triển đô thị theo quy hoạch đã được duyệt; tự rà soát các tiêu chí đối với yêu cầu của cấp phường, xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí còn yếu và thiếu; khai thác và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn huy động để đầu tư xây dựng phát triển đô thị; tập trung giải quyết vấn đề thu gom, xử lý rác thải, xử lý môi trường và xây dựng cảnh quan môi trường.

Quan tâm công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện các dự án. Chỉ đạo UBND các cấp tăng cường công tác kiểm tra, quản lý chặt chẽ đất đai, trật tự xây dựng, hành lang an toàn giao thông, nhất là quản lý quỹ đất công ích và đất nông nghiệp do UBND xã quản lý, xử lý nghiêm, triệt để các vi phạm. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư để bố trí chỗ ở cho các hộ dân nằm trong vùng dự án; đồng thời, quan tâm đến công tác chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm cho người lao động trong diện phải thu hồi đất, bảo đảm an sinh xã hội…

Cùng với các nhiệm vụ, giải pháp nói trên, Kim Bảng chú trọng phát huy vai trò của Thường trực HĐND, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND trong việc nâng cao chất lượng giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị, đề nghị của cử tri và nhân dân trong lĩnh vực phát triển đô thị, triển khai thực hiện các dự án trọng điểm; phối hợp chặt chẽ với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; phát huy các hình thức giám sát theo luật định như: giám sát thường xuyên; giám sát tại kỳ họp, phiên giải trình, chất vấn tại kỳ họp, giám sát chuyên đề, gắn giám sát với khảo sát, kiểm tra thực tế.

Thu Thảo

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Nha khoa Daisy