HĐND huyện Kim Bảng, Bình Lục tổ chức kỳ họp giữa năm

* Sáng 17/7, HĐND huyện Kim Bảng khai mạc kỳ họp thứ 8 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Phạm Sĩ Lợi, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dự, chỉ đạo kỳ họp.

Các đại biểu dự kỳ họp.

6 tháng đầu năm, HĐND huyện thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, tăng cường hoạt động giám sát thường xuyên, giám sát theo chuyên đề về: Tuân theo Hiến pháp, pháp luật ở địa phương; triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND; thực hiện nhiệm vụ chính trị và những vấn đề bức xúc ở cơ sở.

Các cuộc giám sát đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm. HĐND huyện phối hợp với MTTQ huyện tổ chức hoạt động tiếp xúc giữa Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện với cử tri; duy trì công tác tiếp dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tiếp thu ý kiến, kiến nghị, giải quyết thỏa đáng đơn thư đề nghị, khiếu nại tố cáo của cử tri.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, trọng điểm của Huyện ủy, HĐND, UBND, 6 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản đạt và tăng so với cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp, thu hút đầu tư duy trì kết quả khá. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 22%; kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tăng 92,3%; thu cân đối ngân sách nhà nước tăng 35,4%. Quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, môi trường, trật tự xây dựng, hành lang an toàn giao thông được tăng cường.

Công tác giải phóng mặt bằng cơ bản đảm bảo tiến độ. Lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi. Huyện phối hợp tổ chức thành công Lễ hội xuân Tam Chúc, Đại lễ Phật đản Vesak 2019. Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, cải cách hành chính chuyển biến tích cực, kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường, an ninh- quốc phòng được giữ vững, đời sống nhân dân được nâng cao.

Đồng chí Phạm Sĩ Lợi, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, Uỷ ban MTTQ huyện đã thông báo công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp; các ngành báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 7; thực hiện quy trình miễn nhiệm, bầu bổ sung chức danh uỷ viên UBND huyện; xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết về: nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm; quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Đánh giá cao kết quả đạt được của HĐND huyện Kim Bảng 6 tháng qua, đồng chí Phạm Sĩ Lợi, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: thời gian tới HĐND huyện Kim Bảng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, tăng cường giám sát, thực hiện tốt các nghị quyết của HĐND.

Tại kỳ họp, các đại biểu cần tập trung thảo luận, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cụ thể về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm và thời gian tới; cụ thể hóa việc thực hiện 5 nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, chỉ rõ tồn tại, hạn chế, đưa ra giải pháp khắc phục hiệu quả, đảm bảo quyết định các vấn đề sát, đúng với tình hình, điều kiện địa phương.

Tập trung thực hiện những tiêu chí còn đạt thấp. Nâng cao chất lượng tiêu chí xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu; rà soát, đánh giá hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường; đảm bảo chính sách an sinh xã hội. Áp dụng chính sách nhà ở cho người có công, hộ nghèo. Giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…đưa Kim Bảng có bước phát triển cao, bền vững, vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; đẩy mạnh triển khai các quy hoạch, chương trình phát triển, đáp ứng điều kiện công nhận Kim Bảng là đô thị loại IV, tiến tới thành lập thị xã Kim Bảng.

Phương Dung

* Diễn ra trong 1,5 ngày (17-18/7), kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Bình Lục khóa XIX tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng - an ninh trên địa bàn 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ  6 tháng cuối năm 2019.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2019, thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIX, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, sự điều hành sâu sát, quyết liệt của UBND huyện, sự nỗ lực của các cấp, ngành, nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của huyện giữ được ổn định và có bước phát triển so với cùng kỳ.

Về hoạt động của HĐND, 6 tháng qua thường trực HĐND huyện có nhiều đổi mới trong chỉ đạo, điều hành, hoàn thành tốt chương trình hoạt động đã thông qua tại kỳ họp thứ 7. Hoạt động tiếp xúc cử tri tiếp tục đổi mới về nội dung, cách thức tổ chức, tôn trọng, lắng nghe ý kiến cử tri, khai thác triệt để vai trò, tác dụng của công tác tuyên truyền, đối thoại, giải quyết kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền ngay tại cơ sở.

Hoạt động giám sát đạt kết quả tích cực, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Việc tiếp thu, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với chính quyền, cơ quan chuyên môn cơ bản đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Các tổ đại biểu và đại biểu HĐND có nhiều nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ quyền hạn theo luật định.

Tuy nhiên, hoạt động giám sát của thường trực, các ban HĐND huyện chưa mở rộng, chưa tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, bức xúc. Giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, ý kiến chất vấn của đại biểu về một số vấn đề còn chậm như: việc xử lý ô nhiễm môi trường, xử lý vi phạm quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vi phạm luật nghĩa vụ quân sự… 

Công tác triển khai chương trình hoạt động của HĐND ở một số xã, thị trấn chưa kịp thời; việc kiểm tra, đôn đốc, giám sát thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri ở một số xã đạt kết quả chưa cao. Công tác phối hợp với UBND, UBMTTQ cùng cấp có việc chưa chặt chẽ, hiệu qủa hạn chế.

Các đại biểu dự kỳ họp.

6 tháng cuối năm, Thường trực HĐND huyện Bình Lục sẽ tập trung giám sát đối với thường trực HĐND các xã, thị trấn về thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương; kết quả thực hiện nghị quyết của HĐND các cấp sau sáp nhập thôn, tổ dân phố; tiến hành tái giám sát đối với một số lĩnh vực chuyển biến chậm sau giám sát.

Các ban HĐND huyện thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của cơ quan khối nội chính và một số địa phương; thẩm tra các văn bản của UBND huyện, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự và kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đại biểu HĐND huyện thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân tại nơi ứng cử theo quy định.

Kỳ họp cũng dành thời gian chất vấn và trả lời chất vấn, ý kiến, kiến nghị của cử tri; thảo luận, thông qua các nghị quyết của kỳ họp, trong đó có nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019, nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Thanh Vân

Phương Dung, Thanh Vân

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.