HĐND các huyện: Lý Nhân, Thanh Liêm tổ chức kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Sáng 28/6, HĐND huyện Lý Nhân khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất. Về dự kỳ họp có các đồng chí: Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Anh Chức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Ngân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh ...

* Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử huyện Lý Nhân, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại huyện Lý Nhân được thực hiện dân chủ, đúng luật, đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu, thành phần và an toàn tuyệt đối trong điều kiện dịch covid-19 diễn biến phức tạp. Đến ngày bầu cử, huyện Lý Nhân đang thực hiện cách ly xã hội đối với xã Đạo Lý, Công Lý; giãn cách xã hội xã Bắc Lý, Chân Lý và cách ly y tế 9 thôn, thuộc 4 xã (Đạo Lý, Công Lý, Bắc Lý, Chân Lý). Tuy nhiên, các cử tri vùng dịch đều được tổ chức bỏ phiếu an toàn, đúng luật. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu của toàn huyện đạt 99,19%, trong đó 89/149 khu vực bỏ phiếu có số lượng cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 100%. An ninh trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Căn cứ Luật bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, Ủy ban Bầu cử đại biểu HĐND huyện Lý Nhân đã ban hành Nghị quyết về việc xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với 35 ông, bà trúng cử.

HĐND huyện Lý Nhân tổ chức kỳ họp thứ nhất khóa XX nhiệm kỳ 2021 – 2026
Các đại biểu HĐND huyện Lý Nhân bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch HĐND huyện Lý Nhân khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Lý Nhân khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch, phó chủ tịch  HĐND, UBND huyện Lý Nhân khóa XX, nhiệm kỳ 2021 -2026. Kết quả bầu các chức danh của HĐND huyện Lý Nhân: Đồng chí: Trần Đức Thuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND huyện Lý Nhân khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng chí Nguyễn Xuân Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 trúng cử chức danh Phó chủ tịch HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Kỳ họp đã bầu trưởng, phó các Ban của HĐND huyện Lý Nhân khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Kết quả bầu các chức danh của UBND huyện Lý Nhân: Đồng chí Nguyễn Thành Thăng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân, khóa XX nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng chí Nguyễn Đức Nhương, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng chí Lê Đức Nhượng, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Kỳ họp đã bầu 14 ủy viên UBND huyện Lý Nhân khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026, bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện Lý Nhân. Kỳ họp thông qua tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, Tờ trình về tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND huyện năm 2021…

HĐND huyện Lý Nhân tổ chức kỳ họp thứ nhất khóa XX nhiệm kỳ 2021 – 2026
Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Lý Nhân khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Về dự và phát biểu tại kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Lý Nhân, đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả chỉ đạo của Ban chỉ đạo Bầu cử và Ủy ban Bầu cử huyện Lý Nhân trong việc tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trên địa bàn. Nhiệm vụ đặt ra cho HĐND huyện và UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 rất nặng nề, trọng tâm là tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 26 đề ra.

Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu đó, đòi hỏi hệ thống chính trị của huyện phải có quyết tâm và nỗ lực rất lớn, trong đó có vai trò đặc biệt quan trọng của HĐND, UBND huyện. Các đại biểu HĐND huyện cần năng động, sáng tạo, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước tập thể và nhân dân nhằm đáp ứng nguyện vọng, sự trông đợi của cử tri trong huyện. HĐND, UBND huyện tiếp tục đổi mới hoạt động, trong đó chú trọng đến cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả trên các lĩnh vực. Trọng tâm chính là nâng cao chất lượng các kỳ họp, chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành; chất lượng ban hành các văn bản đảm bảo tính sát thực, khả thi, đúng luật, đúng thẩm quyền và phải phù hợp với yêu cầu phát triển chung của huyện trong từng giai đoạn cụ thể. Đồng thời, tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát của các cơ quan dân cử, đảm bảo giữ vững kỷ cương, pháp luật, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân...

* Sáng 28 tháng 6, Hội đồng Nhân dân (HĐND) huyện Thanh Liêm khai mạc kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kỳ hợp có các đồng chí: Lê Hồng Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Bùi Văn Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Vượng, Tỉnh  ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

HĐND huyện Lý Nhân tổ chức kỳ họp thứ nhất khóa XX nhiệm kỳ 2021 – 2026
Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Xuân Thành, Chủ tịch HĐND huyện nêu bật kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện, đảm bảo dân chủ khách quan, đúng luật, an toàn và thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. 32 đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa XIX đã được bầu qua cuộc bầu cử là những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Tại kỳ họp đầu tiên của HĐND huyện khóa XIX,  HĐND huyện sẽ nghe báo cáo kết quả bầu cử và xác nhận tư cách đại biểu HĐND; nghe UBMTTQ Việt Nam huyện báo cáo tổng hợp ý kiến của cử tri trong cuộc bầu cử vừa qua; bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026...

Theo báo cáo kết quả bầu cử, huyện Thanh Liêm có 52 người ứng cử đại biểu HĐND huyện, số đại biểu được bầu là 32 người. Toàn huyện có 90.424/ 90.705 cử tri trong danh sách đi bầu cử, đạt tỷ lệ 99,69%. Đại biểu có tỷ lệ phiếu bầu cao nhất đạt 92,95%. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận tích cực để hoàn thành tốt các nội dung kỳ họp, nhất là lựa chọn, bầu các đại biểu giữ các trọng trách trong bộ máy chính quyền huyện. Để tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và những năm tiếp theo, đồng chí yêu cầu huyện Thanh Liêm tập trung một số nhiệm vụ: Hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ trình cấp thẩm quyền phê chuẩn các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND huyện theo đúng quy định của pháp luật; sớm ổn định về mặt tổ chức, ban hành Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định. 

HĐND huyện đã bầu đồng chí Nguyễn Minh Tiến,Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy giữ chức Chủ tịch HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026; đồng chí Đinh Viết Cường, Phó Chủ tịch HĐND huyện tái cử chức Phó Chủ tịch HĐND khóa XIX và 4 đồng chí giữ các chức Trưởng, Phó hai Ban Pháp chế và Kinh tế của HĐND huyện. Đồng chí Hoàng Mạnh Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026; các ông bà: Lại Thị Ngọc Trâm (Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016- 2021), Trần Văn Quân (Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016- 2021) được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tich UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị đã bầu ra 13 đồng chí là Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

PV

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.