Giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ tư

Sáng ngày 14/3, Thường trực(TT) HĐND tỉnh tổ chức hội nghị giao ban với TT HĐND các huyện, thành phố lần thứ tư, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí TT HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện các sở, ngành; các Ban HĐND tỉnh; TT HĐND, các Ban HĐND các huyện, thị xã, thành phố.

Giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện thị xã thành phố lần thứ tư
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã tập trung thảo luận chuyên đề về “Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND”. Báo cáo đề dẫn của TT HĐND tỉnh khẳng định: Thời gian qua, HĐND tỉnh, HĐND các huyện, thị xã, thành phố đã tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, trong đó có việc triển khai hoạt động giám sát chuyên đề.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND tỉnh, Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh, Thường trực, các Ban của HĐND cấp huyện đã triển khai 84 cuộc giám sát chuyên đề, tập trung trên nhiều lĩnh vực như: việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện một số cơ chế, chính sách do HĐND ban hành; việc chấp hành pháp luật trong quản lý nhà nước về đầu tư, đất đai, quy hoạch, tài nguyên, môi trường, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiết kiệm, chống lãng phí…; về công tác cải cách hành chính, quản lý biên chế, cán bộ công chức, sắp xếp tổ chức bộ máy; một số vấn đề Cử tri và Nhân dân quan tâm (về chất lượng nước sạch, tiến độ cấp GCNQSD đất, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo, người có công,…); phối hợp triển khai các hoạt động giám sát chuyên đề theo đề nghị của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội với những nội dung chuyên sâu, phạm vi tác động rộng, cơ bản đã đáp ứng yêu cầu giám sát về tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Thông qua hoạt động giám sát, đã đánh giá tính khả thi, hiệu quả của các cơ chế, chính sách, cũng như kịp thời phát hiện những hạn chế, bất cập để đưa ra kiến nghị bổ sung, hoàn thiện, làm cơ sở cho việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Kết quả hoạt động giám sát bước đầu đã làm chuyển biến cả về nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành; qua đó, UBND, các sở, ngành, địa phương đã và đang tập trung rà soát tổng thể tình hình và các thông tin, số liệu có liên quan; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chính sách, pháp luật; đồng thời, ban hành kế hoạch, giải pháp để chấn chỉnh, khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế theo kiến nghị của các đoàn giám sát.

Giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện thị xã thành phố lần thứ tư
Các đại biểu dự hội nghị.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc tổ chức thực hiện hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND còn một số tồn tại, hạn chế như: Hoạt động giám sát chuyên đề do HĐND, Thường trực, các Ban của HĐND chủ trì thực hiện, các Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND chưa chủ động nắm bắt, đề xuất nội dung thực hiện giám sát chuyên đề; có thời điểm các địa phương, đơn vị bị trùng lặp về đối tượng giám sát; đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cơ quan của Hội đồng, chuyên viên giúp việc số lượng còn nhiều hạn chế, gặp khó khăn trong việc đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; việc chuẩn bị báo cáo của nhiều cơ quan, đơn vị chịu giám sát còn chưa đảm bảo yêu cầu về chất lượng nội dung, tiến độ; công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện các kết luận sau giám sát chưa thường xuyên, một số nội dung tồn tại, hạn chế đã được các Đoàn giám sát chỉ ra nhưng việc giải quyết, khắc phục chưa hiệu quả, triệt để (như vấn đề chất lượng nước sạch, việc cấp GCNQSD đất, xử lý ô nhiễm môi trường…).

Trên cơ sở đề dẫn của TT HĐND tỉnh, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, chia sẻ kinh nghiệm thực tế, đồng thời đưa ra những giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát chuyên đề, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND.

Giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện thị xã thành phố lần thứ tư
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh và HĐND các huyện, thị xã, thành phố, các địa phương, đơn vị cần tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, tiếp tục quán triệt, nghiên cứu, triển khai thực hiện nghiêm Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Nghị quyết số 594/NQ-UBTVQH15 ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, TT HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND. Từng bước đưa hoạt động giám sát chuyên đề ngày càng bài bản, đảm bảo các quy định, trình tự, phù hợp tính chất hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương và điều kiện thực tiễn.

HĐND, TT HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề nhằm bảo đảm việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh; trong đó, đối với hoạt động giám sát chuyên đề cần xác định rõ nội dung, chủ đề giám sát; đánh giá thực trạng áp dụng, triển khai chính sách, quy định của pháp luật, Nghị quyết của HĐND tỉnh có liên quan nội dung giám sát tại địa phương; lựa chọn, thành lập Đoàn giám sát là những đại biểu có chuyên môn, kinh nghiệm, am hiểu sâu về lĩnh vực giám sát, có tâm huyết, trách nhiệm; có phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Đoàn giám sát để tăng cường trách nhiệm tham gia vào hoạt động giám sát; xây dựng kế hoạch, đề cương giám sát: cần nghiên cứu sâu về cơ chế chính sách, quy định của pháp luật liên quan đến nội dung giám sát trước khi xây dựng đề cương giám sát; đề cương đảm bảo trọng tâm và đầy đủ thông tin phục vụ cho nội dung giám sát, nhất là các số liệu để đánh giá, so sánh, kết luận vấn đề.

Trong quá trình giám sát, quan tâm khảo sát thực tế để đánh giá toàn diện những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; kết hợp chặt chẽ giữa việc nghe, nghiên cứu báo cáo, khảo sát thực tế, đối chiếu với quy định của pháp luật, nhận định, đánh giá và kết luận vần đề. Về báo cáo, kết luận giám sát phải đảm bảo tính khách quan, chính xác, trung thực, sát thực tế, nhất là phải chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện, nêu ra những kiến nghị, đề xuất cụ thể, phù hợp, khả thi để thuận lợi trong việc tổ chức thực hiện, tránh việc kết luận, kiến nghị chung chung, không phù hợp, gây khó khăn trong quá trình tổ chức, thực hiện.

Giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện thị xã thành phố lần thứ tư
Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu ý kiến hội nghị.

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các kết luận sau giám sát với tinh thần theo đến cùng các vấn đề, đảm bảo giải quyết triệt để, phát huy hiệu quả hoạt động giám sát. Với những nội dung giải quyết chưa triệt để, hiệu quả cần tiếp tục tái giám sát hoặc đưa vào nội dung để chất vấn tại các kỳ họp HĐND, nội dung phiên họp giải trình của Thường trực HĐND.

Tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa TT HĐND, các Ban của HĐND tỉnh với TT HĐND, các Ban của HĐND cấp huyện trong quá trình xây dựng chương trình giám sát, tránh trùng lặp về nội dung, phạm vi, đối tượng, thời điểm triển khai giám sát.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị các đại biểu HĐND tích cực, chủ động học tập, nâng cao trình độ, rèn luyện kỹ năng để thực hiện tốt nhiệm vụ theo luật định; nghiên cứu, nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của HĐND; thường xuyên trau dồi kỹ năng hoạt động, đặc biệt là phát hiện những bất cập, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ để kiến nghị biện pháp giải quyết, tháo gỡ kịp thời. Duy trì thường xuyên, hiệu quả mối liên hệ giữa đại biểu HĐND với địa phương nơi ứng cử; kịp thời nắm bắt những vấn đề mới phát sinh ngay từ cơ sở.

Thu Thảo

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Nguyễn Duy Tuấn

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.