Các đại biểu dự buổi tiếp xúc.

Cùng dự có đồng chí Bùi Quang Cẩm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đông đảo cán bộ, giáo viên ngành giáo dục.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông báo tới cử tri ngành giáo dục nội dung, chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Theo đó, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra từ ngày 21/10 đến ngày 21/11/2019, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước như: Xem xét các báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách Nhà nước năm 2019; Quyết định kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương; Xem xét, quyết định Đề án tổng thể đầu tư phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số, miền núi và vùng có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn; Quyết định xem xét thông qua 11 dự án luật, cho ý kiến vào 8 dự án luật cùng nhiều nội dung quan trọng khác. 

Cử tri ngành giáo dục đã bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao đối với nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV; phấn khởi trước những kết quả phát triển KT- XH của đất nước. Đồng thời kiến nghị, đề xuất một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo như: Đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành trung ương hỗ trợ kinh phí cho địa phương chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới; Đề nghị Chính phủ xem xét điều chỉnh chính sách tiền lương đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, hoàn thiện hệ thống thang bảng lương của nhà giáo theo vị trí việc làm; Đề nghị cho phép tuyển dụng giáo viên các cấp học trong năm 2019 và cho phép lập các báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án và kinh phí chuẩn bị triển khai thực hiện chương trình sách giáo khoa mới…

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Hà Thị Minh Tâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã ghi nhận, tiếp thu các ý kiến  đề xuất, kiến nghị của cử tri ngành giáo dục để chỉ đạo tập hợp gửi tới Quốc hội và các bộ, ngành có thẩm quyền xem xét giải quyết. 

Về phía tỉnh, đồng chí Hà Thị Minh Tâm đề nghị UBND tỉnh quan tâm xem xét giải quyết sớm các vấn đề mà cử tri ngành giáo dục đề nghị, nhất là vấn đề có cơ chế cho tuyển dụng giáo viên, chủ trương đầu tư kinh phí cho các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo…

Thanh Hà