Giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa xã Vũ Bản.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,  Đảng ủy xã Vũ Bản đã đề cao việc chọn và xây dựng các mô hình, trong đó quan tâm đến những việc khó, liên quan nhiều đến người dân để bàn cách tổ chức thực hiện nhằm tạo ra đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển mọi mặt đời sống xã hội. Tiêu biểu là mô hình “Cải cách hành chính, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ”. 

Đồng chí Trần Văn Hà, Bí thư Đảng uỷ xã Vũ Bản cho biết: Việc xây dựng, triển khai thực hiện mô hình “Cải cách hành chính, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ” nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo bảo đảm đúng quy định, giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) nhanh gọn, chính xác, từng bước nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính.

Thực hiện mô hình này, Vũ Bản đã tu sửa, chỉnh trang phòng tiếp nhận, giải quyết TTHC; mua bổ sung trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn. Vũ Bản tổ chức cho từng cán bộ, đảng viên và công chức ký cam kết trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và thành lập ban giám sát của Đảng ủy, thường xuyên giám sát, đánh giá hiệu quả làm việc của từng công chức. 

Ông Trần Huy Thắng, công chức Tư pháp hộ tịch xã Vũ Bản cho biết: Hằng ngày, cán bộ, công chức các bộ phận chuyên môn trực đầy đủ. Cán bộ công chức luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm phục vụ người dân, tiếp nhận, hướng dẫn tận tình, giải quyết công việc một cách nhanh nhất  nhằm rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, tránh gây phiền hà và để người dân phải đi lại nhiều lần.

Đáng chú ý, để tránh bệnh hình thức, làm không đến nơi, đến chốn khi thực hiện mô hình, hằng năm Vũ Bản đều phát phiếu lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về chất lượng, thái độ phục vụ khi thực hiện TTHC. Phiếu đề nghị tổ chức, cá nhân vui lòng cho biết ý kiến hài lòng hay không hài lòng theo 2 tiêu chí đánh giá: Hài lòng về kết quả giải quyết TTHC và hài lòng về cách ứng xử, giao tiếp, tinh thần trách nhiệm của công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa. 

Ông Thắng cho biết thêm: Qua 2 năm phát phiếu lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng về chất lượng, thái độ phục vụ khi thực hiện TTHC, nhân dân trong xã đều đánh giá cao về kết quả giải quyết và cách ứng xử, giao tiếp, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, với tỷ lệ hài lòng 100%.

Không chỉ nêu cao trách nhiệm phục vụ nhân dân trong lĩnh vực cải cách TTHC nhằm xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Vũ Bản còn coi việc xây dựng, thực hiện và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế là nhiệm vụ hết sức quan trọng, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sự tin tưởng của nhân dân đối với cấp ủy đảng, chính quyền. 

Trong những năm qua, Vũ Bản đã phát động và xây dựng được nhiều cách làm mới, hiệu quả, nhất là mô hình chăn nuôi bò thịt, bò sinh sản, mô hình HTX rượu Vọc, mô hình trồng ớt chỉ thiên xuất khẩu, mô hình trồng hoa công nghệ cao... đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Đối với chăn nuôi bò thịt, bò sinh sản, đến nay Vũ Bản thành lập được HTX chăn nuôi bò. Hay như mô hình phát triển thương hiệu của HTX rượu Vọc, chú trọng nêu cao trách nhiệm phục vụ nhân dân trong lĩnh vực cải cách TTHC giúp cho sản phẩm làng nghề truyền thống ngày càng có chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Hiện rượu Vọc là sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 4 sao. 

Đồng chí Trần Văn Hà, Bí thư Đảng ủy xã cho biết thêm: Các mô hình về phát triển kinh tế đã đem lại hiệu quả rõ rệt được bà con nhân dân phấn khởi, tin tưởng vì không phải đi xa, ở tại quê vẫn có việc làm, thu nhập.

Kinh tế ngày càng phát triển, đời sống của người dân ngày một ấm no, sung túc hơn, Vũ Bản luôn nhớ và khắc ghi lời dạy của Bác về tinh thần đoàn kết. Cấp uỷ, chính quyền nơi đây đã lãnh đạo thực hiện tốt việc sáp nhập thôn, xóm và giữ ổn định sau sáp nhập. Sau sáp nhập, Chi bộ 1 đã tập trung lãnh đạo nâng cao tinh thần đoàn kết chung tay xây dựng quê hương ngày thêm đổi mới, giàu đẹp. 

Đồng chí Lương Hữu Nghiêm, Bí thư Chi bộ thôn 1 cho biết: Thực hiện lời dạy của Bác “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, thành công, đại thành công”, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới ở khu dân cư được chi bộ chú trọng quan tâm và đẩy mạnh. Chính vì vậy sau sáp nhập nhân dân ở các thôn luôn có sự cộng đồng trách nhiệm, tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động, như trồng hoa, vệ sinh thôn, xóm...

Thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về chăm lo, nâng cao đời sống Nhân dân, hằng năm Chi bộ thôn 1 triển khai thực hiện tốt kế hoạch phát triển sản xuất. Trong vụ xuân 2020, chi bộ lãnh đạo công tác diệt chuột, vận động người dân không bỏ ruộng; trong đó các đảng viên là người đi đầu cấy hết diện tích. Nhờ vậy, đến nay có tới 80% diện tích ruộng bỏ hoang trước đây được đưa vào gieo cấy. Đặc biệt, năm 2020, thôn 1 phấn đấu xây dựng thành thôn kiểu mẫu, mỗi đảng viên được phân công phụ trách 10 hộ quần chúng, vận động người dân tích cực tham gia hiệu quả tất cả các phong trào theo tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu.

Đề cao các việc làm theo gương Bác phải thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, năm 2020, Đảng ủy xã Vũ Bản tiếp tục nhân rộng các mô hình cho hiệu quả kinh tế cao và xây dựng thêm mô hình mới phù hợp; đồng thời lựa chọn những vấn đề còn tồn tại để tập trung giải quyết dứt điểm, nhằm không ngừng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Thanh Bình