Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 10 tại Chi bộ Phòng cơ yếu công nghệ thông tin, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy. Ảnh: Yến Nhi

Để việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được lan tỏa sâu rộng tới CBĐV và quần chúng nhân dân, 100% chi, đảng bộ cơ sở đã xây dựng kế hoạch và phát động cuộc thi viết "Những tấm gương làm theo Bác" tới CBĐV, CCVC, NLĐ.

Toàn đảng bộ có 997 bài dự thi, trong đó có 226 bài phản ánh về những việc làm bình dị theo gương Bác có sức lan tỏa, ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng, được cơ quan, địa phương, đơn vị ghi nhận, tôn vinh. Tổng kết cuộc thi của tỉnh, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đạt giải Nhì tập thể, trong đó có 7 bài đạt giải A,B và Khuyến khích.

Xây dựng mô hình điểm về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng là giải pháp thiết thực được Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đặc biệt chú trọng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05.

Mỗi đảng bộ cơ sở đều lựa chọn 1 mô hình điểm để triển khai, trong đó rất nhiều đơn vị đã chọn đúng, trúng nội dung, đề ra các tiêu chí, nhiệm vụ, giải pháp và triển khai thực hiện nghiêm túc.

Năm 2017, toàn đảng bộ có 29 mô hình điểm, trong đó có 2 mô hình cấp khối, 27 mô hình cấp cơ sở.  Cụ thể, ở 2 mô hình cấp khối là: "Đẩy mạnh xây dựng văn bản quy phạm pháp luật" tại Chi bộ 3, Đảng bộ Sở Tư pháp và "Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp" tại Chi bộ 4, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư, đã tập trung vào giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc của địa phương, đơn vị.

Chính vì vậy, khi triển khai thực hiện mô hình, CBĐV ngày càng ý thức và tự giác nêu gương, chủ động học tập nâng cao trình độ , vận dụng tư tưởng, lời dạy của Bác trong thực hiện nhiệm vụ. Năm 2017, các chỉ tiêu đơn vị đặt ra đều đạt, vượt kế hoạch cam kết...

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, ngay từ đầu năm, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đã quán triệt, triển khai nghiêm túc, kịp thời chuyên đề năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của CBĐV trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Phạm Trung Nghĩa, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cho biết: Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức giới thiệu, phổ biến nội dung chuyên đề năm 2018 cho các đồng chí báo cáo viên và các đồng chí cấp ủy phụ trách công tác tuyên giáo ở các chi bộ, đảng bộ cơ sở ngay trong hội nghị báo cáo viên tháng 1/2018.

Đầu tháng 2/2018, toàn đảng bộ đã hoàn thành việc học tập chuyên đề năm 2018, tỷ lệ ĐV, quần chúng tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề trong toàn khối đạt 100%. Tổng số CBĐV, CCVC, NLĐ đăng ký làm theo Bác là 2.947 đồng chí. Trong đó, nội dung chủ yếu tập trung làm theo Bác về phong cách dân chủ hay "cách làm việc dân chủ" (650 đồng chí), phong cách làm việc khoa học (895 đồng chí), phong cách nêu gương, nói đi đôi với làm (456 đồng chí)...

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của CBĐV, CCVC và NLĐ, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng và nhân rộng các mô hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng tiêu chuẩn chức danh CB và chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền những việc làm thiết thực theo gương Bác của các tập thể, cá nhân. Cùng với đó,  tăng cường đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 ở mỗi đơn vị.

Nguyễn Hằng