"Tôi rất hài lòng trước tinh thần làm việc của CBĐV ở bộ phận "một cửa" của xã. Khi gia đình tôi có công việc liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính hay phản ánh ý kiến, kiến nghị, CBĐV, công chức làm việc tại bộ phận "một cửa" luôn tiếp đón niềm nở, lắng nghe và chủ động tiếp thu, giải quyết. Những vấn đề chưa rõ, tôi được công chức phụ trách giải thích, hướng dẫn tỷ mỉ, chu đáo, tuyệt đối không gây phiền hà, sách nhiễu." Chị Phan Thị Hồng, người dân xóm 4 An Ninh) nói.

Cán bộ, công chức xã An Ninh (Bình Lục) hướng dẫn và giải quyết các thủ tục hành chính phục vụ nhân dân.

Để việc học tập, làm theo phong cách Bác Hồ tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong CBĐV và nhân dân, Đảng ủy xã An Ninh đã chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ, đoàn thể thực hiện nhiều giải pháp tích cực.

Trước hết, chú trọng đẩy mạnh thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp: Thông qua hệ thống truyền thanh, lồng ghép trong sinh hoạt định kỳ của chi bộ, đoàn thể, hội nghị chuyên đề của các ban, ngành. Cùng với đó, Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ, đoàn thể bổ sung, điều chỉnh nội dung quy định chuẩn mực đạo đức, lối sống của CBĐV, công chức, đoàn viên, hội viên phù hợp với chủ trương đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở đó, mỗi chi bộ, đoàn thể cụ thể hóa nội dung học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức theo phong cách Bác gắn với vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ trong từng lĩnh vực để mỗi CBĐV tiện liên hệ, vận dụng thực hiện.

Trao đổi về nội dung này, đồng chí Hà Thị Lục, Bí thư Chi bộ, Giám đốc HTXDVNN An Ninh cho biết: Trên cơ sở định hướng của Đảng ủy xã, ban chi ủy chủ động xây dựng chương trình hành động của tập thể, cá nhân về học tập, làm theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể, trong đó chú trọng đề cao vai trò nêu gương của cá nhân CBĐV, người đứng đầu.

Hằng tháng, chi bộ đưa nội dung đánh giá kết quả học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác vào nội dung sinh hoạt định kỳ, coi đây là căn cứ để đánh giá, bình xét, phân loại CBĐV hằng năm. Chủ động xây dựng, thực hiện mô hình học tập, làm theo gương Bác bằng những nội dung phù hợp với nhiệm vụ của tổ chức đảng thực hiện vai trò lãnh đạo trong lĩnh vực phát triển các dịch vụ nông nghiệp.

Đây là cơ sở quan trọng để CBĐV trong chi bộ liên hệ, vận dụng, tự giác rèn luyện, tu dưỡng, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, phát huy tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm, chủ động tham mưu, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao. Kết quả, nhiều năm liền chi bộ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lãnh đạo, tổ chức xây dựng thành công mô hình tích tụ ruộng đất để trồng cây cam đường canh (quy mô 5 ha) trên chân ruộng cốt cao trồng lúa kém hiệu quả.

Phát huy tinh thần nêu gương, sâu sát công việc, CBĐV trong chi bộ chủ động nắm bắt chính xác tình hình thời tiết để điều hành dịch vụ tưới tiêu đúng, đủ, kịp thời, tránh thất thoát, lãng phí nước, giảm thiểu chi phí cho HTX. Chủ động thực hiện chu đáo các khâu dịch vụ nông nghiệp khác, được bà con nhân dân tin tưởng, ghi nhận đánh giá cao.

Có thể nói, sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nội dung rèn luyện, tu dưỡng, học tập, làm theo gương Bác đã được CBĐV, công chức các chi bộ ở An Ninh cụ thể hóa thành những việc làm thiết thực.

Theo đồng chí Trần Trọng Mạnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã An Ninh, điểm nổi bật về học tập, làm theo gương Bác trong đội ngũ CBĐV, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể là tinh thần nêu gương, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, đổi mới tác phong công tác, giữ gìn đoàn kết nội bộ, chấp hành nghiêm quy định về những điều ĐV không được làm, hoàn thành tốt vai trò lãnh đạo, vận động nhân dân nỗ lực xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2015- 2020, hằng năm Đảng bộ xã và các chi bộ trực thuộc đều được công nhận trong sạch vững mạnh, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể đạt vững mạnh và vững mạnh xuất sắc.

Nguyễn Hằng