Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ năm 2017 đến nay, Đảng bộ xã Thuỵ Lôi (huyện Kim Bảng) đã xây dựng được 5 mô hình điểm: "Học tập và làm theo tư tưởng của Bác về nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng", "Học tập và làm theo phong cách nói đi đôi với làm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (Chi bộ 7), "Học tập và làm theo phong cách diễn đạt của Bác về cách nói, cách viết giản dị, cụ thể, thiết thực (Chi bộ 10), "Học tập và làm theo phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị" (Chi bộ cơ quan), "Học tập và làm theo phong cách lãnh đạo tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách" (Chi bộ 9).

Hằng năm, Đảng ủy xã còn trích kinh phí để bảo đảm cho việc tổ chức các lớp học theo chuyên đề, động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong học và làm theo Bác. Qua đó, đã góp phần đẩy mạnh việc học và làm theo Bác trong các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân đều coi làm theo Bác là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài.

Hội viên nông dân xã Thụy Lôi tích cực tham gia trồng và chăm sóc con đường hoa.

Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xã Thụy Lôi đã cụ thể hóa việc làm theo Bác bằng các chương trình hành động, phong trào thi đua cụ thể, được thực hiện lồng ghép trong các phong trào thi đua yêu nước.

Điển hình là Hội Phụ nữ với phong trào xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch", "Hũ gạo tiết kiệm", "Xây dựng gia đình hạnh phúc"; Hội Cựu chiến binh triển khai hiệu quả phong trào "Cựu chiến binh gương mẫu", tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, mô hình "Nghĩa tình đồng đội" với việc vận động quyên góp tiền để hỗ trợ cho hội viên nghèo xây dựng nhà ở; Hội Nông dân tích cực hưởng ứng và triển khai hiệu quả phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi"; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"…

Còn ở mỗi chi bộ dân cư, đã gắn việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội, qua đó, góp phần thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư"…

Bên cạnh đó, thực hiện việc học tập và làm theo Bác được gắn với xây dựng nông thôn mới qua phong trào "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới", từ 2011 đến nay, nhân dân trong xã tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp và đất ở để làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; đóng góp gần 1.000 ngày công lao động cùng nguyên vật liệu, tiền mặt để xây dựng các công trình phúc lợi phục vụ dân sinh như nhà văn hóa thôn, đường giao thông... Ngoài ra, tất cả các tổ chức, đoàn thể đều tham gia phụ trách việc trồng, chăm sóc một đoạn đường hoa nông thôn mới với tổng chiều dài gần 4km.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thụy Lôi khẳng định: Việc học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ xã đã trở thành phong trào sâu rộng, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức và các tầng lớp nhân dân. Điểm nổi bật trong học và làm theo Bác ở Đảng bộ xã Thụy Lôi là tinh thần thương thân, tương ái, thực hành tiết kiệm, giúp đỡ, chia sẻ với người nghèo.

Ngoài các hoạt động phong trào đã được triển khai thường xuyên, với mỗi tổ chức hội, đoàn thể, khi có gia đình hội viên khó khăn xây nhà, sửa chữa nhà, ngoài vận động hội viên ủng hộ ngày công lao động, tổ chức hội còn đứng ra vận động, quyên góp tiền hỗ trợ gia đình mua sắm trang thiết bị phục vụ sinh hoạt.

Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, thời gian tới, Đảng bộ xã Thụy Lôi sẽ tiếp tục phấn đấu để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, quyết tâm giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện đồng bộ, hiệu quả việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với các phong trào thi đua yêu nước.

Nguyễn Oanh