Tham gia buổi tọa đàm có gần 500 cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh các nhà trường.

Các đại biểu tham gia tọa đàm.

Tại tọa đàm, các đại biểu đã được nghe các đồng chí là bí thư chi bộ, ban giám hiệu, chủ tịch công đoàn, giáo viên trao đổi kinh nghiệm, những việc làm, giải pháp cụ thể của cá nhân và tập thể nhà trường trong việc vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào công tác quản lý, giảng dạy, chăm lo sự nghiệp trồng người.

Ở mỗi cương vị, vị trí công tác khác nhau, mỗi vị khách mời đều mang đến những câu chuyện, kinh nghiệm riêng trong học tập và làm theo Bác như: nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương, nói đi đôi với làm; những giải pháp trong xây dựng mô hình trường học thân thiện, học sinh tích cực; gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động giáo dục, đổi mới lề lối làm việc, đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới kiểm tra đánh giá, trung thực, thẳng thắn và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

Việc tổ chức tọa đàm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Đảng bộ xã Đồng Hóa nhằm góp phần tuyên truyền và nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó phát huy tính tự giác, thường xuyên học và làm theo Bác trong công việc, đời sống hàng ngày của mỗi cá nhân, mỗi tập thể./.

Trần Ích