Đến hết năm 2017, xã La Sơn đã hoàn thành 14/18 tiêu chí xây dựng NTM. Một số tiêu chí khó được xã tập trung thực hiện, đạt hiệu quả như: bê tông hóa 5,2km kênh mương do xã quản lý; 100% thôn có nhà văn hóa; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành; xây dựng mới trạm y tế xã với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng; xóa 3 nhà tạm, không an toàn; chuyển đổi phần diện tích trồng lúa khó canh tác sang trồng cây ăn quả, trang trại chăn nuôi bò thịt, bò sinh sản…; 4 tiêu chí còn lại bao gồm: giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, trường học và tỷ lệ người dân tham gia mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT).

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã La Sơn, trong 4 tiêu chí còn lại, có 2 tiêu chí khó thực hiện, cần tập trung nguồn lực lớn đó là xây dựng hệ thống giao thông và tỷ lệ người dân tham gia mua thẻ BHYT…

Hiện tại, UBND xã đã đề ra nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM, chủ yếu là vận động xã hội hóa, nhóm giải pháp về cơ chế huy động vốn, đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh hàng hóa; tăng cường vai trò cán bộ đứng đầu các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền nhân dân tham gia mua thẻ BHYT tự nguyện, tặng thẻ BHYT cho đối tượng khó khăn…

Ban chỉ đạo xây dựng NTM xã La Sơn (Bình Lục) kiểm tra chất lượng công trình trường mầm non của xã.

Năm 2018, mục tiêu về đích NTM được La Sơn xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong cả năm và phải được tổ chức thực hiện nghiêm túc, chất lượng. Đồng chí Nguyễn Văn Chanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã La Sơn cho biết: Việc xây dựng kế hoạch được Đảng ủy xã tập trung chỉ đạo theo từng nhóm nhiệm vụ cụ thể, tương ứng với mỗi giai đoạn thực hiện. Việc sửa chữa, nâng cấp phòng tiếp dân, bổ sung trang thiết bị, cơ sở vật chất bảo đảm phục vụ tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, cải cách thủ tục hành chính… đã được hoàn thành trong quý I.

Từ quý II đến hết năm 2018, hàng loạt nhiệm vụ xây dựng cơ bản được tập trung triển khai như xây dựng, hoàn thiện các phòng chức năng của trường THCS, hoàn thiện, đưa vào sử dụng khu trung tâm trường mầm non; tuyên truyền, vận động nhân dân tự thu gom, phân loại, xử lý rác thải… Bên cạnh việc triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí khó; Đảng ủy xã La Sơn cũng chỉ đạo tập trung củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính trị - xã hội của xã tích cực vào cuộc, xây dựng nhiều mô hình, cách làm hay, phù hợp với nhiệm vụ triển khai sâu rộng tới từng đoàn viên, hội viên. Trong đó, Ủy ban MTTQ xã thực hiện mô hình đoàn kết bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp, gắn liền với chấp hành pháp luật và các quy định ở cơ sở, hòa thuận tình làng nghĩa xóm.

Hội Cựu chiến binh xã đi đầu trong thực hiện mô hình tự quản chi hội, tích cực tham gia bảo vệ an ninh trật tự, an toàn khu dân cư. Hội Phụ nữ thực hiện mô hình chi hội phụ nữ tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường gắn với con đường xanh, sạch đẹp, xây dựng hố phân loại rác tại gia đình; Hội Nông dân thực hiện mô hình nông dân phát triển kinh tế hộ gắn liền với việc không sử dụng kháng sinh, chất cấm trong chăn nuôi, bảo đảm môi trường sống trong lành.

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, Đoàn xã chủ động đăng ký thực hiện mô hình chi đoàn không có tệ nạn xã hội và phát động 100% đoàn viên, thanh niên tích cực lao động sản xuất, thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự. 

Việc xây dựng, triển khai thực hiện nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về những việc làm thiết thực theo gương Bác, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. 

Nguyễn Khánh