Cán bộ Công an phường Minh Khai (TP. Phủ Lý) hướng dẫn nhân dân kê khai dữ liệu dân cư.

Ông Lê Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phủ Lý cho biết: Để bảo đảm việc thu thập thông tin dữ liệu đúng tiến độ, đến với mọi người dân, UBND thành phố chỉ đạo lực lượng công an bố trí thời gian, nhân lực phối hợp với các phường, xã phát phiếu thu thập thông tin dân cư ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ; đối chiếu thông tin dân cư để bổ sung, điều chỉnh kịp thời những trường hợp có sai lệch.

Trên cơ sở kết quả thu thập, thông tin của công dân sẽ được nhập vào hệ thống, hình thành dữ liệu dân cư điện tử của thành phố Phủ Lý đồng bộ với CSDLQG về dân cư. Theo đó, tất cả công dân có đăng ký thường trú trên địa bàn thành phố Phủ Lý sẽ thực hiện kê khai 17 thông tin cơ bản theo quy định (tại Khoản 1, Điều 9, Luật Căn cước công dân) trên mẫu phiếu thu thập thông tin dân cư (do Bộ Công an ban hành) và được nhập vào hệ thống CSDL điện tử.

Khi thực hiện kê khai, công dân chỉ cần xuất trình giấy tờ chứng minh thông tin nhân thân phục vụ việc kiểm tra, xác thực tính chính xác của thông tin dân cư được kê khai trong phiếu thu thập thông tin. Đồng thời, kiểm tra, ký xác nhận vào mẫu phiếu thu thập thông tin dân cư để bảo đảm căn cứ pháp lý của thông tin thu thập. Thông tin sau khi thu thập được cơ quan công an kiểm tra kỹ lưỡng, bảo đảm tính chính xác, khách quan trước khi đưa vào hệ thống CSDLQG về dân cư để thống nhất quản lý.

Quá trình thu thập thông tin dân cư, cảnh sát khu vực, công an phường, xã căn cứ vào các loại sổ sách, biểu mẫu đăng ký quản lý cư trú để thực hiện điền sẵn thông tin phiếu thu thập thông tin cho công dân. Cùng với đó, kiểm tra, đối chiếu thông tin kê khai điều chỉnh, bổ sung. Nếu phát hiện bản kê khai chưa đúng, chưa đầy đủ thông tin hoặc có sai sót sẽ yêu cầu, hướng dẫn người kê khai thực hiện bổ sung, điều chỉnh kịp thời.

Do có sự chuẩn bị chu đáo, cùng sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành đến nay thành phố đã thu thập thông tin dân cư xong đối với trên 150 nghìn nhân khẩu (đạt 99,02%) số phiếu cần thu thập. Với những trường hợp đi làm ăn xa không có mặt ở địa phương mà trước đó chưa thu thập, công an các phường, xã sẽ  tiếp tục triển khai thu thập thông tin để hoàn thành 100% việc triển khai thu thập, nhập dữ liệu thông tin dân cư, phục vụ xây dựng CSDLQG về dân cư. Tiếp tục tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm quyền và nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời những thông tin khi có sự thay đổi theo quy định.

Kết quả thu thập, nhập dữ liệu thông tin dân cư trên địa bàn thành phố cho thấy: Việc khai thác dữ liệu dân cư trong hệ thống đã góp phần phục vụ ngành công an và tư pháp thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện chủ trương hiện đại hóa gắn với cải cách TTHC trong công tác đăng ký cư trú, cấp căn cước công dân, đăng ký khai sinh và cấp số định danh cá nhân cho trẻ em mới sinh... tạo điều kiện thuận lợi, rút ngắn thời gian cho người dân trong các giao dịch dân sự.  Đặc biệt, sau khi hoàn thành xây dựng hệ thống CSDLQG về dân cư, mỗi người dân có quyền được khai thác thông tin của mình trên hệ thống điện tử để giải quyết TTHC và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp khác.

Trên cơ sở những kết quả, kinh nghiệm tại thành phố Phủ Lý, tháng 3/2018, UBND tỉnh đã triển khai xây dựng CSDLQG về dân cư trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là bước chuyển quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về dân cư, phục vụ công tác cải cách TTHC, xóa bỏ tình trạng công dân phải sử dụng nhiều loại giấy tờ cho việc giải quyết công việc cá nhân, đáp ứng yêu cầu chính đáng của công dân, góp phần hướng tới xây dựng chính phủ điện tử.

Lê Mai