Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân, cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013- 2020 (BCĐ 896) chủ trì hội nghị.

Đánh giá kết quả 3 tháng triển khai thí điểm thu thập, nhập dữ liệu dân cư cho thấy: Với sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Công an tỉnh, UBND thành phố, các ngành có liên quan, việc thu thập thông tin dân cư trên địa bàn Phủ Lý đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ chuẩn bị đồng bộ cơ sở hạ tầng, phân công cán bộ, chiến sỹ có năng lực, trình độ đảm bảo triển khai thí điểm đạt kết quả cao; hướng dẫn Công an Phủ Lý tham mưu giúp UBND thành phố chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động giúp nhân dân thấy được tầm quan trọng, lợi ích, trách nhiệm về kê khai đầy đủ, chính xác thông tin dân cư.

Sau 3 tháng triển khai, thành phố thu thập thông tin trên 150 nghìn nhân khẩu (đạt 99,02%).

Trên cơ sở kết quả, kinh nghiệm, khó khăn vướng mắc sau 3 tháng triển khai thí điểm, UBND tỉnh đã triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 07 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phối hợp triển khai xây dựng CSDLQG về dân cư với những nhiệm vụ, giảỉ pháp chủ yếu: Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; kiện toàn tổ chức, biên chế trong triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác thu thập thông tin, xây dựng CSDLQG về dân cư.

Công an tỉnh xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác CSDLQG về dân cư; xác định lộ trình kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin dân cư giữa cơ sở dữ liệu chuyên ngành và CSDLQG về dân cư; khẩn trương rà soát các hạng mục theo quy định về vị trí lắp đặt thiết bị đường truyền cho dự án CSDLQG về dân cư; tuyên truyên, phổ biến mục đích ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng CSDLQG về dân cư, quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong cung cấp, cập nhật, khai thác thông tin về dân cư, tạo sự đồng thuận của các cấp, ngành, nhân dân trong quá trình triển khai xây dựng CSDLQG về dân cư; tập huấn bồi dưỡng công tác thu thập, nhập thông tin về dân cư, quản lý, khai thác CSDLQG về dân cư cho cán bộ, chiến sỹ làm công tác quản lý dân cư và lực lượng có liên quan.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành xác định công tác thu thập thông tin dân cư, xây dựng CSDLQG về dân cư là nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, chính quyền trong năm 2018. Cùng đó, BCĐ 896 các địa phương phát huy vai trò trong lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin dân cư; chỉ đạo ngành chức năng phối hợp với lực lượng công an thu thập, kiểm tra, đối chiếu, so sánh thông tin cơ bản của công dân được thu thập vào CSDLQG về dân cư đảm bảo kịp thời, chính xác.

Nhân dịp này, 18 tập thể, cá nhân trong tỉnh đã được UBND tỉnh, Tổng Cục Cảnh sát, Bộ Công an tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong triển khai thí điểm thu thập, nhập dữ liệu dân cư tại thành phố Phủ Lý.

Lê Mai