Thực hiện sắp xếp, tinh giản bộ máy của các đơn vị thuộc khối tài chính

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh Hà Nam, Cục Thuế tỉnh đã sắp xếp bộ máy hoạt động, thu gọn các đơn vị trực thuộc, từng bước giảm các chức danh, đi vào hoạt động ổn định. Bước đầu các đơn vị trực thuộc được sắp xếp lại đã nhanh chóng phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Cán bộ KBNN tỉnh kiểm tra tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách trên địa bàn.

Năm 2015, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, KBNN tỉnh Hà Nam triển khai sắp xếp, sáp nhập: Phòng Kho quỹ về Phòng Kế toán Nhà nước; hợp nhất Phòng Tổng hợp và Phòng Hành chính – Quản trị thành Văn phòng; đổi tên Phòng Kiểm soát chi Ngân sách Nhà nước thành Phòng Kiểm soát chi; Phòng Thanh tra thành Phòng Thanh tra – Kiểm tra và xóa tên các tổ thuộc KBNN huyện theo hướng dẫn của KBNN. Đến năm 2017, thực hiện Nghị quyết số 18 – NQ/TW, ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, KBNN tỉnh Hà Nam đã triển khai mô hình tổ chức mới giải thể Phòng Giao dịch tại thành phố Phủ Lý và bắt đầu từ ngày 4/6/2018 các hoạt động về giao dịch, thanh toán của các đơn vị, doanh nghiệp tại Phòng Giao dịch trước đây được thực hiện bình thường tại KBNN tỉnh (thông qua Phòng Kiểm soát chi và Phòng Kế toán Nhà nước).

Ông Trần Quang Nguyên, Giám đốc KBNN tỉnh Hà Nam cho biết: Xây dựng Đề án sắp xếp bộ máy, đơn vị đã nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, ban giám đốc và sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong đơn vị. Các việc liên quan đến công tác tổ chức bộ máy đều được bàn bạc thống nhất trong cấp ủy, lãnh đạo đơn vị và phương án được xây dựng dựa trên đề xuất của các đơn vị thuộc diện sắp xếp, tinh gọn trên tinh thần thực hiện tốt quy chế dân chủ, phát huy sức mạnh của tập thể. Khi triển khai nhiệm vụ cụ thể, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tâm lý một số cá nhân, nhất là một số đồng chí đang giữ cương vị trưởng phòng xuống làm phó phòng. Đây cũng là một vấn đề quan trọng, đòi hỏi ban giám đốc, đại diện các đoàn thể nắm bắt tâm tư của từng cá nhân, chia sẻ, động viên kịp thời và các đồng chí thuộc diện sắp xếp đã vui vẻ thực hiện, trên tinh thần vì nhiệm vụ chung.

Nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ nên sau khi sắp xếp và tinh gọn lại, cơ cấu tổ chức bộ máy của KBNN tỉnh đã nhanh chóng ổn định, nội bộ đoàn kết thống nhất cao, bảo đảm hoạt động nghiệp vụ diễn ra bình thường, không gây phiền hà, ách tắc cho khách hàng đến giao dịch tại đơn vị. Đặc biệt, sau khi tinh gọn lại, từ năm 2015 đến nay, KBNN Hà Nam đã xóa bỏ 5 đầu mối cấp phòng thuộc KBNN tỉnh, 15 tổ thuộc KBNN huyện; giảm 5 chức danh trưởng phòng tại KBNN tỉnh, 15 chức danh tổ trưởng và 15 chức danh tổ phó thuộc KBNN huyện.

Cũng như KBNN tỉnh Hà Nam, thực hiện Quyết định số 779/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hợp nhất chi cục thuế (CCT) thành CCT khu vực, Cục Thuế tỉnh Hà Nam đã thực hiện hợp nhất 4 CCT thành 2 CCT khu vực, giảm 2 CCT; hợp nhất giảm được hàng chục đội thuế. Cụ thể, Cục Thuế Hà Nam đã hợp nhất CCT huyện Duy Tiên với CCT huyện Lý Nhân thành CCT khu vực Duy Tiên – Lý Nhân (trụ sở đặt tại huyện Duy Tiên) và hợp nhất CCT huyện Thanh Liêm với CCT huyện Bình Lục thành CCT khu vực Thanh Liêm - Bình Lục (trụ sở đặt tại huyện Thanh Liêm). Các CCT khu vực chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2019.

Qua thực tế điều hành tại các CCT khu vực cho thấy: Việc sắp xếp đã tinh giảm được các đầu mối, chức danh lãnh đạo, từng bước giảm cán bộ, nhân viên ở các tổ, đội trực thuộc. Cục Thuế tỉnh Hà Nam cũng đã chỉ đạo các đơn vị thuộc diện sắp xếp bám sát nhiệm vụ được giao, phát huy tinh thần đoàn kết, không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các nghĩa vụ liên quan của người nộp thuế và kết quả thu ngân sách được giao. Đồng thời, các đơn vị cũng cần tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong việc chuyển đổi dữ liệu và quản lý thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Đối với Sở Tài chính Hà Nam, sau khi sắp xếp còn lại 7 đơn vị trực thuộc (phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp), giảm 2 đầu mối so với trước đây, song không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung của cả đơn vị.

Như vậy, sau một thời gian thực hiện Nghị quyết số 18, các đơn vị trực thuộc ngành tài chính trên địa bàn tỉnh đã nhanh chóng ổn định bộ máy hoạt động, góp phần giảm bớt các đầu mối trực thuộc; cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết cho người dân; tiết kiệm nguồn ngân sách cho nhà nước chi trả lương, phụ cấp hằng năm… song vẫn nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị trong ngành.

Trần Hữu

Trần Thoan

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.