Sau 1 năm tổ chức thực hiện NQ 08 đã đạt kết quả bước đầu, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động của các cấp, ngành về CCHC, được người dân, doanh nghiệp (DN) ghi nhận, đánh giá cao.

Là đơn vị có số TTHC liên quan nhiều đến tổ chức, cá nhân, do vậy để tạo thuận lợi cho người dân, thời gian qua Sở Tư pháp đã tập trung rà soát toàn bộ TTHC, quy trình giải quyết, chú trọng đến TTHC có tần suất thực hiện nhiều như: đăng ký hộ tịch, cấp phiếu lý lịch tư pháp...

Trên cơ sở đó, tháng 10/2017, Sở đã trình UBND tỉnh công bố bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết với 191 thủ tục. Trong đó, số TTHC cắt giảm là 133/191; thời gian giải quyết TTHC cắt giảm so với quy định 1.062 ngày (bằng 56%); 100% TTHC của Sở Tư pháp được cung cấp giải quyết trực tuyến mức độ 3.

Ông Trần Mạnh Hưng, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp cho biết: Thực hiện NQ 08 của Tỉnh ủy, việc rà soát, đơn giản hóa TTHC được sở tiến hành khẩn trương theo hướng công khai, minh bạch, đơn giản, dễ hiểu. Ngành cũng đã phối hợp với Bưu điện tỉnh cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh kết quả giải quyết hồ sơ lý lịch tư pháp theo địa chỉ yêu cầu của công dân, tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với các dịch vụ công do Sở cung cấp.

Cán bộ Trung tâm hành chính công thành phố Phủ Lý hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính.

Một mục tiêu quan trọng mà NQ 08 đặt ra là đến năm 2020, giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết TTHC so với quy định ở tất cả các cấp, ngành. Trên tinh thần đó, 100% cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát, đơn giản hóa TTHC, cắt giảm thời gian ở hầu hết các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực nhạy cảm như: đất đai, giấy phép xây dựng, hộ tịch, giấy phép đầu tư, đăng ký kinh doanh, lao động, thương binh, xã hội...

Từ kết quả rà soát, các cấp, ngành đã lập danh sách danh mục những quy định cần kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế nhằm đơn giản hóa việc thực hiện TTHC.  Năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký 19 quyết định công bố TTHC của các cấp, ngành, 100% thủ tục được kiểm soát chất lượng trước khi trình ký, với tổng số 1.953 TTHC được công bố công khai.

Sau chuẩn hóa, phân kỳ số TTHC được đơn giản hóa là 1.151/1.953 TTHC, trong đó số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành được đơn giản hóa, cắt giảm thời gian giải quyết là 6.795 ngày (bằng 36%); số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện cắt giảm thời gian giải quyết là 1.660 ngày, tương đương tỷ lệ 58-100% TTHC đã được công bố thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 2, trong đó trên 1.640 TTHC thực hiện mức độ 3, 4. UBND tỉnh cũng đã ban hành nhiều quy trình liên thông trong các lĩnh vực quản lý nhà nước giữa cơ quan cùng cấp, giữa cấp tỉnh, huyện với xã, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, DN trong thực hiện TTHC.

Cùng với đơn giản hóa TTHC, chất lượng phục vụ người dân, DN không ngừng được cải thiện. Năm 2017, trung tâm hành chính công (TTHCC) tỉnh và 4 huyện, thành phố đưa vào vận hành, thể hiện quyết tâm của tỉnh hướng đến xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, minh bạch, giảm thời gian, chi phí cho tổ chức, cá nhân khi đến làm TTHC.

Thời gian thực hiện NQ 08 về đẩy mạnh CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC, người đứng đầu cơ quan, đơn vị giai đoạn 2016-2020 chưa dài nhưng hiệu quả mang lại khá rõ nét. Công tác CCHC của tỉnh được tiến hành đồng bộ, trọng tâm, trọng điểm, giải quyết tốt mối quan hệ giữa cơ quan hành chính với nhân dân, huy động sự tham gia của người dân, tổ chức vào hoạt động quản lý nhà nước, góp phần nâng cao trách nhiệm của CBCCVC trong thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với đó, tạo lập cơ sở pháp lý bảo đảm quyền giám sát trực tiếp của nhân dân đối với hoạt động của bộ máy hành chính. Điều này thể hiện ở việc năm 2016 Hà Nam xếp thứ 23/63 tỉnh, thành phố về chỉ số CCHC (tăng 28 bậc so với 2015). Đây là động lực tích cực để Hà Nam tiến tới xây dựng nền hành chính chính quy, hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ.

Lê Mai