Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2020

Chiều 14/1, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo CCHC tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Các đồng chí Ủy viên BYV Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo một số ban, ngành; bí thư, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo CCHC tỉnh  phát biểu kết luận hội nghị.

Năm 2019, công tác CCHC trên địa bàn tỉnh được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, đầy đủ nội dung. Nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), người đứng đầu trong thực hiện CCHC được nâng lên. Các cấp, ngành huy động nguồn lực củng cố, bổ sung trang thiết bị thực hiện đề án chính quyền điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), xây dựng Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả cấp huyện, cấp xã. Thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết giải quyết của các cấp, ngành tiếp tục được đơn giản hóa, cắt giảm thời gian giải quyết. Năm 2019 toàn tỉnh ban hành 25 quyết định công bố TTHC; trong tổng số 232 TTHC ban hành mới 159 TTHC; sửa đổi, bổ sung 73 TTHC. Tổng thời gian giải quyết/tổng thời gian quy định là: 1027/2951 ngày, thời gian cắt giảm là 1625 ngày (đạt tỷ lệ 55%). 

 Về kết quả giải quyết TTHC trên Cổng Dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử: số hồ sơ tiếp nhận 197.050 bộ; số hồ sơ đã giải quyết 195.138 bộ (trong đó 98,66% hồ sơ giải quyết trước hạn, 0,55% hồ sơ giải quyết đúng hạn, 0,97% hồ sơ trễ hạn; số hồ sơ giải quyết mức độ 3 đạt 87,72%, mức độ 4 đạt 11,05%). Về kết quả đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, Sở Nội vụ phối hợp Bưu điện tỉnh, các đơn vị liên quan tiến hành điều tra xã hội học đối với 3 dịch vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền(gồm: Cung cấp dịch vụ lĩnh vực giao thông, vận tải; Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai tang/hưởng mai tang phí). Kết quả chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đạt 83,3%. Khung kiến trúc chính quyền điện tử được ban hành, thực hiện hiệu quả. Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, 9001:2015 được áp dụng đối với 100% sở, ngành, UBND cấp huyện, 74/116 đơn vị cấp xã. Việc áp dụng phần mềm chấm điểm chỉ số CCHC góp phần thúc đẩy ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan hành chính, tiết kiệm chi phí, thời gian, đảm bảo tính bảo mật, công khai, minh bạch trong quá trình đánh giá, thẩm định.

Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, Ban chỉ đạo CCHC tỉnh xác định: Chú trọng xây dựng đội ngũ CBCCVC, nhất là người đứng đầu có đủ phẩm chất chính trị, năng lực, trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu. Cải cách mạnh mẽ TTHC liên quan đến người dân, doanh nghiệp, nhất là TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết giữa các cấp, ngành theo hướng minh bạch, đơn giản. Triển khai đồng bộ, thống nhất, hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đảm bảo sự hài lòng của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt trên 90%. Phấn đấu năng lực cạnh tranh (PCI), hiệu quả quản trị, hành chính công (PAPI), cải cách hành chính (PAR INDEX), sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính(SIPAS) của tỉnh thuộc nhóm 20 đến 25 tỉnh, thành phố có thứ hạng cao trong cả nước. Đẩy mạnh triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; triển khai thu hộ phí, lệ phí dịch vụ công trực tuyến; tích cực ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC tại bộ phận “một cửa” cấp xã.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo CCHC tỉnh đề nghị cần kiện toàn ban chỉ đạo CCHC phù hợp với nhiệm vụ CCHC năm 2020. Giải quyết tình trạng chồng chéo trong quy trình giải quyết TTHC liên thông giữa các sở, ngành, địa phương, đảm bảo thông thoáng, tinh gọn, nhanh chóng. Chú trọng sắp xếp đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ làm việc tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả theo cơ chế “một cửa” cấp xã, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC. Rà soát, đánh giá chính xác những hạn chế, yếu kém để có giải pháp khắc phục, góp phần nâng cao chỉ số CCHC năm 2020. Nâng cao tính chủ động trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; quy định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị khi thực hiện những cơ chế đã ban hành. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, kiểm tra đột xuất công tác CCHC cấp huyện, xã; kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, ISO 9001:2015; qua đó nêu cao tinh thần tự giác ở các đơn vị; tiến hành thanh tra công vụ, đánh giá hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công, bộ phận tiếp nhận, trả kết quả ở xã, phường, thị trấn. Chú trọng công tác truyền thông về CCHC, cải cách TTHC qua phương tiện thông tin đại chúng, góp phần định hướng người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và các TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích. Tiếp tục nâng cấp phần mềm quản lý văn bản, điều hành để triển khai liên thông 4 cấp, đảm bảo theo dõi được luồng xử lý văn bản và tăng cường tích hợp ứng dụng chữ ký số trên phần mềm; xây dựng môi trường hành chính chuyên nghiệp, hiệu quả.

Thanh Vân

Thanh Vân

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.