Tự hào truyền thống lực lượng An ninh nhân dân Công an Hà Nam

Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, lực lượng ANND Công an Việt Nam nói chung, lực lượng ANND Công an Hà Nam nói riêng đã lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần tô thắm truyền thống anh hùng cách mạng, vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Ra đời trong cao trào cách mạng, được Đảng, Bác Hồ kính yêu giáo dục, rèn luyện, tổ chức và lãnh đạo, lực lượng An ninh nhân dân (ANND) luôn trung thành với lý tưởng, sự nghiệp cách mạng, bảo vệ đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; vượt qua khó khăn, thách thức, chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội. Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, lực lượng ANND Công an Việt Nam nói chung, lực lượng ANND Công an Hà Nam nói riêng đã lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần tô thắm truyền thống anh hùng cách mạng, vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cuộc Cách mạng Tháng Tám lịch sử năm 1945 của toàn dân tộc đã đập tan xiềng xích của chế độ thực dân phong kiến, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Vừa mới ra đời, nước ta đã phải đương đầu với muôn vàn khó khăn, thách thức. Các thế lực ngoại xâm và bọn phản động bên trong câu kết ráo riết chống phá. Lực lượng ANND cùng các lực lượng trấn áp, trừng trị hàng trăm phần tử nguy hiểm, tay sai của Pháp, Nhật, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ nhân dân. Một trong những chiến công tiêu biểu của lực lượng ANND Công an Việt Nam là phá vụ án phố Ôn Như Hầu (ngày 12/7/1946), đập tan cuộc đảo chính phản cách mạng do Quốc dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Với ý nghĩa lịch sử to lớn đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định xác định ngày 12/7/1946 là Ngày truyền thống của lực lượng ANND Việt Nam. 

Tự hào truyền thống lực lượng An ninh nhân dân Công an Hà Nam
Lãnh đạo Công an Hà Nam kiểm tra công tác bảo đảm ANTT phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Ba Sao (Kim Bảng). Ảnh: Công an tỉnh

Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, dưới dự lãnh đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành, đơn vị trong và ngoài lực lượng CAND, sự đùm bọc giúp đỡ to lớn của nhân dân, cùng với lực lượng ANND Công an Việt Nam, lực lượng ANND Công an Hà Nam đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong từng giai đoạn lịch sử, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân giành thắng lợi vẻ vang trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, thống nhất đất nước, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.     

Năm 1997, tỉnh Hà Nam được tái lập, lực lượng ANND cùng các lực lượng công an trong tỉnh nhanh chóng triển khai toàn diện các mặt công tác, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về bảo đảm an ninh quốc gia, xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp với nền quốc phòng toàn dân vững chắc. Tham mưu với Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo phối hợp với lực lượng quân đội và các ngành tổ chức thành công diễn tập quốc phòng - an ninh ở các địa bàn từ tỉnh đến cơ sở. Phối hợp triển khai phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội lớn trên địa bàn; làm tốt công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an ninh trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng, y tế, giáo dục, bảo đảm an ninh, an toàn trên không gian mạng, an ninh thông tin và truyền thông. Chủ động tham mưu với Ban Chỉ đạo 35 Công an tỉnh triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc hại, phòng chống biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trong công tác bảo đảm an ninh xã hội, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, lực lượng ANND Công an tỉnh thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động phối hợp với các cấp, ngành tích cực tham mưu giải quyết có hiệu quả những vụ việc ngay từ cơ sở, không để phát sinh phức tạp. Tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia công tác giữ gìn an ninh trật tự (ANTT).

Một trong những chiến công tiêu biểu của lực lượng ANND Công an Việt Nam là phá vụ án phố Ôn Như Hầu (ngày 12/7/1946), đập tan cuộc đảo chính phản cách mạng do Quốc dân Đảng câu kết với thực dân Pháp tiến hành. Với ý nghĩa lịch sử to lớn đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định xác định ngày 12/7/1946 là Ngày truyền thống của lực lượng ANND Việt Nam. 

Trước xu thế hội nhập khu vực và quốc tế, lực lượng ANND Công an tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp, đổi mới, sáng tạo, phù hợp với tình hình về bảo đảm an ninh đối nội, an ninh đối ngoại. Tấn công, đấu tranh quyết liệt với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động trên địa bàn. Làm tốt công tác vận động, tranh thủ chức sắc tôn giáo, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn nhiều sự kiện, lễ hội tôn giáo lớn, như: Đại Thánh lễ cầu nguyện tri ân các Anh hùng liệt sĩ năm 2017; Lễ khai mạc năm Thánh 2010, Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019..., để lại ấn tượng sâu sắc, tốt đẹp đối với các đại biểu, nguyên thủ các quốc gia và du khách, góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế. 

Trên lĩnh vực an ninh kinh tế, lực lượng ANND Công an tỉnh đã xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch, phương án bảo vệ an toàn các mục tiêu kinh tế trọng điểm, dự án kinh tế, khu, cụm công nghiệp trên địa bàn. Phối hợp tham mưu xây dựng, thực hiện nhiều mô hình, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với sự tham gia hưởng ứng của đông đảo cán bộ, công nhân viên, góp phần bảo đảm ANTT, tạo môi trường ổn định để sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, góp phần nâng cao đời sống, an sinh xã hội trên địa bàn.

Trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới, thực hiện tốt phương châm “Tích cực phòng ngừa, chủ động tấn công, bảo vệ an ninh từ xa, từ sớm”, các lực lượng: An ninh đối nội, An ninh đối ngoại, An ninh chính trị nội bộ, An ninh kinh tế, An ninh điều tra, Kỹ thuật nghiệp vụ và Ngoại tuyến đã luôn phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, lực lượng chức năng, triển khai đồng bộ biện pháp đấu tranh chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, làm thất bại mọi âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu. Điển hình như trong chuyên án đấu tranh với tổ chức khủng bố “Việt Tân”, lực lượng ANND Công an tỉnh Hà Nam đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bắt giữ đối tượng Trần Thị Nga tham gia tổ chức khủng bố “Việt Tân”, móc nối, lôi kéo nhiều đối tượng gây ra nhiều hoạt động chống đối phức tạp, xâm phạm an ninh quốc gia. Lực lượng ANND Công an tỉnh cũng đã bắt giữ Mai Xuân Nghĩa (trú tại Lâm Đồng), đối tượng tham gia tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” cùng đồng bọn gây ra nhiều vụ cướp táo tợn hòng lấy tiền mua vũ khí và lập “căn cứ địa”. Cùng với đó, kịp thời ngăn chặn, đấu tranh, vô hiệu hóa, bắt giữ một số đối tượng phản động, chống đối có hành vi, hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia.

Năm 2020, 2021 đã ghi dấu ấn đậm nét các sự kiện chính trị trọng đại: Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong suốt quá trình trước, trong và sau khi diễn ra các sự kiện, lực lượng ANND Công an tỉnh đã không quản ngày đêm, bám sát địa bàn, “ba cùng” với nhân dân, kịp thời phát hiện, giải quyết ổn định những vấn đề, vụ việc liên quan đến ANTT từ cơ sở, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của dân tộc. 

Trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, không quản hiểm nguy, với tinh thần, trách nhiệm, quyết tâm cao, lực lượng ANND đêm ngày cùng với các lực lượng xung kích trên tuyến đầu phòng, chống dịch, bảo đảm ANTT ở những địa bàn cơ sở, khu, cụm công nghiệp, khu vực cách ly, thần tốc truy vết, khống chế dịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho nhân dân. Đồng thời, phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, trường hợp xuyên tạc về tình hình dịch Covid-19 trên không gian mạng.

Xu thế hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay mở ra nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều thách thức, phức tạp đan xen. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong thời kỳ mới đặt lên vai lực lượng ANND thêm nhiều trọng trách. Ý thức sâu sắc vấn đề trên, lực lượng ANND Công an tỉnh nguyện đoàn kết, nêu cao tinh thần, ý chí cách mạng, học tập và làm theo lời Bác, thi đua, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo vệ Đảng, Nhà nước, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. 

Những chiến công, thành tích xuất sắc của lực lượng ANND Công an tỉnh đã được Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành, quần chúng nhân dân ghi nhận, biểu dương. Hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh khen thưởng, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng ANND Công an tỉnh Hà Nam.

Đại tá Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc Công an tỉnh

.

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.