Dự buổi giao lưu có các đồng chí: Hà Thị Minh Tâm, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Quang Cẩm, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) tỉnh; Nguyễn Văn Trung, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện Bộ Công an và Công an các tỉnh thuộc Cụm thi đua số 4; lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố…

Đồng chí Bùi Quang Cẩm, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi giao lưu.

Phát biểu khai mạc buổi giao lưu, đồng chí Bùi Quang Cẩm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: QLGDGĐ người lầm lỗi là trách nhiệm chung của các cấp, ngành và cộng đồng. Những năm qua, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện công tác QLGDGĐ người lầm lỗi ở địa bàn dân cư; nhiều địa phương chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, phân công cán bộ, người có điều kiện, nhiệt tình tham gia phối hợp với gia đình trực tiếp cảm hóa, giúp đỡ người lầm lỗi xóa bỏ mặc cảm, yên tâm phấn đấu, vươn lên tái hòa nhập cộng đồng. 

Đã có trên 7.500 trường hợp lầm lỗi được các ngành, đoàn thể, nhân dân bảo lãnh, giáo dục; 307 người lầm lỗi được dạy nghề, tư vấn, giới thiệu, tìm việc làm, có thu nhập ổn định; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh tiếp nhận, tạo việc làm ổn định cho 1.053 trường hợp người lầm lỗi; ngân hàng, tổ chức tín dụng tạo điều kiện cho 1.217 hộ gia đình người lầm lỗi vay vốn phát triển sản xuất. Nhiều người lầm lỗi vươn lên, trở thành điển hình tại khu dân cư, tích cực tham gia phong trào phát triển kinh tế - xã hội, phong trào BVANTQ; hỗ trợ, giúp đỡ những người lầm lỗi khác cùng tiến bộ…

Tuy nhiên, một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng, đoàn thể chưa nhận thức đầy đủ, thống nhất về trách nhiệm trong công tác QLGDGĐ người lầm lỗi ở địa bàn dân cư, phó mặc cho lực lượng công an; công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia QLGDGĐ người lầm lỗi còn hạn chế, một bộ phận nhân dân kỳ thị, ngại tiếp xúc với người lầm lỗi; chính sách, hệ thống pháp luật về QLGDGĐ người lầm lỗi ở khu dân cư chưa hoàn thiện...

Để tăng cường QLGDGĐ người lầm lỗi ở địa bàn dân cư, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an,  UBND tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình trong QLGDGĐ người lầm lỗi; hỗ trợ, triển khai hiệu quả các chương trình, đề án dạy nghề, giới thiệu, tạo việc làm cho người lầm lỗi; đẩy mạnh phong trào BVANTQ, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; cảm hóa giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình, cộng đồng; lực lượng công an phát huy vai trò cơ quan thường trực, đầu mối chủ động phối hợp, tham mưu, đề xuất giải pháp hiệu quả trong QLGDGĐ người lầm lỗi.

Giao lưu với những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi.

Tại buổi giao lưu nhiều câu chuyện xúc động, giàu tính nhân văn, thể hiện tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng công an, nhân dân trong QLGDGĐ người lầm lỗi được chia sẻ, tôn vinh, biểu dương. 

Điển hình như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện Bình Lục về QLGDGĐ người lầm lỗi; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp trong đào tạo, giới thiệu việc làm cho người lầm lỗi của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh; hỗ trợ, giúp đỡ người lầm lỗi phát triển kinh tế ở phường Lương Khánh Thiện (Phủ Lý); tuyên truyền, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng, có việc làm ổn định ở thôn 1 An Nội (Bình Lục), Hội Phụ nữ xã Văn Lý (Lý Nhân); giúp đỡ người lầm lỗi có nhận thức đúng đắn, vươn lên tái hòa nhập cộng đồng, trở thành công dân có ích của Trung úy Nguyễn Văn Hiệp (Cảnh sát khu vực Công an phường Hai Bà Trưng, thành phố  Phủ Lý); tạo điều kiện giúp những người từng lầm lỗi có việc làm ổn định (Công ty khai thác đá Vĩnh Sơn)… 

Buổi giao lưu còn được chia sẻ nhiều câu chuyện về sự nỗ lực vươn lên, xóa bỏ mặc cảm, tái hòa nhập cộng đồng từ những người đã từng lầm lỗi.

Đồng chí Bùi Quang Cẩm, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho những tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi.

Nhân dịp này, 32 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác QLGDGĐ người lầm lỗi đã được Bộ Công an, UBND tỉnh, Cục Xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ, Bộ Công an tuyên dương, khen thưởng. UBND tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cũng đã tặng 20 suất quà cho những người lầm lỗi nỗ lực tu dưỡng, phấn đấu vươn lên, tái hòa nhập cộng đồng.

Lê Mai