Các lực lượng tham gia diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Với tình huống giả định xuất hiện đám cháy tại khu vực tầng 2, khu nhà B của chợ Bầu do một hộ kinh doanh quên không tắt đèn sưởi khi ra khỏi chợ dẫn đến chập điện gây cháy. Người dân đang làm việc phát hiện có cháy, kịp thời hô hoán, báo động toàn khu vực chợ.

Lực lượng chữa cháy cơ sở đã nhanh chóng có mặt dùng bình cứu hỏa xử lý đám cháy; sơ tán người, hàng hóa kịp thời; đồng thời điện báo lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến ứng cứu, phối hợp với lực lượng chữa cháy cơ sở nhanh chóng dập tắt đám cháy, không để cháy lan, gây nguy hiểm tới toàn bộ chợ.

Buổi diễn tập đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp ngành, các tiểu thương chợ Bầu về công tác PCCC, tăng cường khả năng thường trực, sẵn sàng ứng phó, xử lý với các tình huống cháy nổ; đồng thời nâng cao công tác phối hợp giữa các lực lượng tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong việc đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.

Hồng Sâm