Năm 2017, ngành y tế đã chủ động khắc phục khó khăn, tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình. Công tác tham mưu, quản lý, điều hành; công tác y tế dự phòng, phòng chống HIV/AIDS, vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng.

Chất lượng khám chữa bệnh tại các tuyến tiếp tục được nâng cao, nhiều kỹ thuật mới được triển khai tại các cơ sở khám chữa bệnh, nhất là tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh ngày càng được đổi mới, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, khám chữa bệnh được đẩy mạnh. Người dân khám bệnh ở tuyến tỉnh đạt 105,8% kế hoạch, tuyến huyện đạt 104,3%. Công tác phòng chống các bệnh xã hội được quan tâm… Trong năm, toàn ngành đăng ký thực hiện 95 đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó 68 đề tài được Hội đồng khoa học của ngành công nhận đạt yêu cầu, có khả năng áp dụng hiệu quả trong thực tế…

Đồng chí Bùi Quang Cẩm, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các đơn vị tiêu biểu xuất sắc năm 2017.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bùi Quang Cẩm - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà ngành y tế đạt được trong năm 2017. Đồng thời, đề nghị năm 2018, ngành cần tiếp tục tăng cường chất lượng hoạt động y tế dự phòng; thực hiện hiệu quả công tác giám sát, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm; duy trì chất lượng hoạt động chương trình y tế-dân số, bảo đảm hiệu quả an toàn trong tiêm chủng mở rộng.

Tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế, mở rộng các loại hình dịch vụ trong khám chữa bệnh, triển khai các dịch vụ kỹ thuật cao. Nâng cao chất lượng dân số, kiểm soát số sinh, giảm tốc độ gia tăng mất cân bằng giới tính khi sinh. Tăng cường củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở cũng như công tác xã hội hóa y tế. Đẩy mạnh cơ chế tự chủ các đơn vị sự nghiệp công lập. Xây dựng kế hoạch đào tạo sát yêu cầu thực tế của ngành. Tăng cường thanh, kiểm tra các cơ sở y, dược ngoài công lập.

Tại hội nghị, 5 tập thể được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh, 64 tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; 51 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh và nhiều cá nhân được công nhận các danh hiệu thi đua. 11 đơn vị được trao Bằng công nhận đơn vị đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020. Năm 2017, Sở Y tế được đề nghị Chính phủ tặng cờ thi đua, 1 cá nhân được đề nghị đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc.

Hải Yến