Tổng số trẻ em sinh ra năm 2017 của toàn tỉnh là 12.995 trẻ, giảm 717 trẻ so với năm 2016 tương đương giảm 5,2%. Trong đó, số trẻ trai là 6.889 trẻ, số trẻ gái là 6.106 trẻ. Tỷ suất sinh năm 2017 của tỉnh là 15,73‰, giảm 0,11‰ so với năm 2016. 

Số trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên là 1.331 trẻ. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 10,24%, giảm 0,31% so với năm trước.

Chăm sóc trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh.

Thời gian qua, Đề án "Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh" đã được triển khai tại 100% đơn vị xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Các câu lạc bộ phụ nữ không sinh con thứ 3 giúp nhau phát triển kinh tế duy trì sinh hoạt thường xuyên, từ đầu năm đến nay đã tổ chức tư vấn, nói chuyện chuyên đề 232 buổi cho khoảng 7.000 đối tượng với nội dung về chăm sóc sức khoẻ sinh sản và kiến thức pháp luật liên quan đến hôn nhân, bình đẳng giới, mất cân bằng giới tính khi sinh.

Toàn tỉnh tổ chức cho 33.000 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ đã có một con ký cam kết không lựa chọn giới tính thai nhi tại 66 xã, phường, thị trấn. Đã cấp phát trên 15.000 tờ rơi tuyên truyền về mất cân bằng giới tính khi sinh. Tập huấn cho gần 400 báo cáo viên của tỉnh về thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh và công tác dân số trong tình hình mới...

Tuy nhiên, tỷ số mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn tiếp tục tăng. Năm 2018, Hà Nam phấn đấu khống chế tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh 0,3 điểm%.

Đ. Hồng