Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2018, cả nước có gần 81,6 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 86,9%; có 2.316 cơ sở y tế ký hợp đồng KCB BHYT. Tổng số lượt KCB BHYT là 84,9 triệu lượt, số chi KCB BHYT là trên 47 tỷ đồng, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2017; tỉ lệ sử dụng quỹ KCB BHYT đạt 122,6%, 60/63 tỉnh, thành chi vượt quỹ được sử dụng trong kỳ. Có trên 2.200 cơ sở KCB thực hiện kết nối dữ liệu KCB BHYT với cơ quan BHYT, đạt tỷ lệ 97,4%.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam.

Năm 2018, có 9.821 trạm y tế (TYT)  thực hiện KCB BHYT với số thẻ BHYT đăng ký ban đầu là 21,5 triệu thẻ. Từ khi thực hiện KCB thông tuyến tỷ trọng số lượt KCB BHYT tại tuyến xã trong tổng số lượt KCB BHYT có xu hướng giảm. 6 tháng đầu năm 2018, tỷ trọng số lượt KCB BHYT tại tuyến xã chỉ chiếm 18,5% trong tổng số lượt KCB BHYT của các tuyến. Số chi KCB BHYT tại tuyến xã ước 6 tháng đầu năm là 1.220 tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2017.

Nguyên nhân của tình trạng này là do chất lượng KCB tại tuyến y tế cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu: Hầu hết các TYT thiếu các thuốc trong danh mục, thiếu trang thiết bị cơ bản, nhân lực, năng lực chuyên môn của cán bộ y tế còn hạn chế. Một số chính sách làm ảnh hưởng đến KCB tại tuyến xã như tự chủ bệnh viện thúc đẩy các bệnh viện tăng thu dung người bệnh, không phụ thuộc bệnh đó có thể điều trị tuyến nào; quản lý bệnh mạn tính tại cộng đồng còn khó khăn; công tác kiểm tra, giám sát hoạt động KCB BHYT tại y tế cơ sở còn hạn chế, chính sách KCB thông tuyến làm giảm số lượng bệnh nhân đến khám tại TYT…

Nâng cao chất lượng KCB BHYT tuyến y tế cơ sở, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị ngành y tế các địa phương cần thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới, các chương trình hành động, kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Y tế.

Đồng thời, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế ở cơ sở; đào tạo bổ sung nhân lực; luân chuyển bác sĩ KCB tại y tế cơ sở; thực hiện các gói dịch vụ y tế cơ bản, quản lý các bệnh mạn tính tại cơ sở; có cơ chế tài chính linh hoạt đối với y tế cơ sở; hạn chế KCB thông thường tại tuyến tỉnh, tuyến trung ương; nâng cao công tác kiểm tra, giám sát công tác KCB BHYT tại cơ sở về chuyên môn cũng như sử dụng quỹ KCB BHYT; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe người bệnh và phần mềm quản lý TYT xã.

Hải Yến