Với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, nhiệm kỳ 2012-2017 Công đoàn ngành Y tế đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa mô hình tập hợp, phát triển đoàn viên. Đồng thời phát huy tốt vai trò, chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua của ngành, đặc biệt là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ y tế”, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, nhân viên y tế cũng như trách nhiệm phục vụ người bệnh. Trong nhiệm kỳ có 350 đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật được nghiệm thu, đưa vào ứng dụng mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác khám, điều trị bệnh.

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt đại hội.

Bên cạnh đó, việc hỗ trợ đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm kịp thời, các hoạt động ủng hộ quỹ nhân đạo, từ thiện được cán bộ, viên chức toàn ngành hưởng ứng tích cực với số tiền lên đến hơn 2 tỷ đồng. Công đoàn ngành ngày một lớn mạnh và phát triển, 100% các công đoàn cơ sở đạt công đoàn vững mạnh trong đó 45% đạt công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc. Nhiều tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng…

Một tiết mục văn nghệ tại đại hội.

Nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn ngành Y tế tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho đoàn viên công đoàn. Xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động đoàn kết, năng động, sáng tạo, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, viên chức và người lao động trong ngành.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên.

Hải Yến