Dự lễ phát động có đồng chí Bùi Quang Cẩm, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, đại diện các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố.

Cùng với cả nước, Tháng hành động vì BĐG và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017 của Hà Nam diễn ra từ 15/11-15/12 với các nội dung trọng tâm là: Xây dựng kế hoạch, tổ chức lễ phát động; Tập trung tuyên truyền với các thông điệp truyền thông cụ thể về BĐG, phòng chống bạo lực gia đình; Tổ chức các diễn đàn đối thoại, tọa đàm, hội thảo, tập huấn, giao lưu văn nghệ, thể thao; Gặp mặt và biểu dương những điển hình, cá nhân tiêu biểu trong công tác BĐG và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; Tổ chức kiểm tra liên ngành công tác BĐG và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại các cơ quan, đơn vị và huyện, thành phố.

Đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực, tăng cường xã hội hóa các hoạt động truyền thông và hỗ trợ nạn nhân bị xâm hại, bạo lực, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Các sở, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp với các ngành liên quan tuyên truyền và tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động.

Được biết, thực hiện Tháng hành động vì BĐG và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới lần thứ nhất năm 2016, công tác BĐG và vì sự tiến bộ của phụ nữ đạt nhiều kết quả ghi nhận. Các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch hành động vì BĐG được các cấp, ngành chú trọng thực hiện. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, trúng cử đại biểu HĐND các cấp là 18,2%. Các tiêu chí về đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ vốn vay đều tăng lên…

Đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh ký cam kết hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017.

Phát biểu tại buổi lễ đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Quang Cẩm nhấn mạnh: Việc tổ chức lễ phát động là hoạt động thiết thực thể hiện một cách đầy đủ và đồng bộ, toàn diện và sâu sắc hơn những cam kết cũng như sự quan tâm và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức, cá nhân nhằm thực hiện các mục tiêu của công tác BĐG và phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái hướng tới xã hội văn minh, tốt đẹp.

Tại lễ phát động, đại diện các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh đã ký cam kết  hưởng ứng Tháng hành động vì BĐG và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017 và tham gia đoàn diễu hành hưởng ứng Tháng hành động.

2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích trong công tác BĐG giai đoạn 2007-2017 đã được tặng Bằng khen của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Hoàng Hải