Xây dựng NTM, huyện Thanh Liêm đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị từ huyện đến các xã tích cực vào cuộc, đồng thời huy động sức mạnh của cộng đồng dân cư và doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện.

Quá trình triển khai xây dựng, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ, diện mạo nông thôn của huyện có sự đổi mới rõ rệt, nổi bật là nâng cấp được hệ thống giao thông nông thôn, giao thông nội đồng và các công trình phúc lợi xã hội khác.

Công tác tổ chức sản xuất từng bước đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng, hình thành nhiều mô hình nông nghiệp hàng hóa tập trung, ứng dụng khoa học công nghệ đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao đời sống của người dân.

Nhiều mô hình tích tụ ruộng đất sản xuất nông sản an toàn đã được hình thành. Điển hình như mô hình trồng rau an toàn ở thôn Bạc Làng, xã Thanh Tân do 6 hộ gia đình ghép đất sản xuất, trong đó hộ nhiều được 8 sào, hộ ít cũng được 5 sào, chuyên trồng các loại rau xanh như: cà chua, bắp cải, su hào... đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Theo tính toán của các hộ dân, trồng rau an toàn thu nhập cao gấp 2-3 lần so với trồng rau thông thường và sản phẩm làm ra tiêu thụ ngay trên địa bàn huyện. Kết quả, 1 sào rau an toàn thu được 20 triệu đồng/năm và nếu trồng cà chua trong 6 tháng thu được 20 triệu đồng/sào. Mô hình này đang được huyện Thanh Liêm chỉ đạo nhân rộng.

Một góc phố Cà của huyện Thanh Liêm. Ảnh: Khương Doanh

Mục tiêu của huyện Thanh Liêm phấn đấu hết năm 2018 trở thành huyện NTM. Hiện nay, Thanh Liêm đang tập trung xây dựng 3 tiêu chí chưa đạt gồm: giao thông; y tế - văn hóa - giáo dục; môi trường và phấn đấu đưa 3 xã: Thanh Nghị, Thanh Tân, Liêm Túc đạt chuẩn NTM. Trong thời gian này, 3 xã chưa đạt chuẩn NTM đang tập trung rà soát những tiêu chí chưa hoàn thành, có kế hoạch triển khai thực hiện theo từng tháng, từng quý.

Ông Đinh Văn Đoàn, Chủ tịch UBND xã Thanh Tân cho biết: Năm 2018, xã phấn đấu về đích xây dựng NTM, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là huy động nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng những công trình chưa đạt. Hiện tại, xã đang thiếu khu nhà hiệu bộ trường mầm non; 4 phòng học trường mầm non; nhà hiệu bộ trường THCS; sân vận động tập trung của xã... với mức vốn đầu tư khoảng 8 tỷ đồng. Với nguồn vốn này, nếu không có sự hỗ trợ của cấp trên thì xã khó có thể hoàn thành các tiêu chí về cơ sở hạ tầng (chưa kể cần một khoản vốn lớn để trả nợ xây dựng từ trước). Xã sẽ đề nghị cấp trên cho phép xây dựng khu dân cư tập trung để đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn kinh phí  trả nợ xây dựng cơ bản và xây dựng các công trình còn thiếu.

Cũng như xã Thanh Tân, hai xã Thanh Nghị và Liêm Túc có kế hoạch về đích xây dựng NTM trong năm nay cũng rất trăn trở với các tiêu chí còn lại. Đơn cử như tiêu chí môi trường, có những việc quá tải mà cấp cơ sở không thể giải quyết được như khâu xử lý ô nhiễm môi trường. Công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng, quản lý đất đai ở xã cũng gặp nhiều khó khăn, nếu như các xã không làm tốt sẽ phá vỡ hết quy hoạch, ảnh hưởng đến quá trình phát triển sau này. Đặc biệt, việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng hiện nay ở cả 3 xã này đều gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn.

Theo tổng hợp của huyện Thanh Liêm, đến hết năm 2017, toàn huyện có 13/16 xã đạt chuẩn NTM, bình quân toàn huyện đạt 17,25 tiêu chí/xã, thu nhập bình quân đầu người đạt 38,1 triệu đồng/người/năm. Phấn đấu hết năm 2018 đạt chuẩn huyện NTM, Thanh Liêm chỉ đạo các xã trước hết phải nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở, đặc biệt là vai trò trách nhiệm của bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND các xã, ban lãnh đạo các thôn, xóm trong thực hiện các tiêu chí về xây dựng NTM.

Đối với các xã chưa về đích xây dựng NTM phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí chưa hoàn thành và các xã đạt tiêu chí xây dựng NTM phải nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM. Các xã tập trung huy động các nguồn lực, lồng ghép chương trình mục tiêu phục vụ xây dựng NTM, nhất là nguồn lực xã hội hóa trong nhân dân và các doanh nghiệp; sử dụng có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ, vận động nhân dân tiếp tục hiến đất, góp đất để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa, trường học, đường nội đồng, kiên cố hóa kênh mương; phát triển các mô hình sản xuất, nâng cao thu nhập của người dân.

Ngoài ra, các xã tập trung chỉ đạo đổi mới, phát triển HTX nông nghiệp, thông qua các hình thức liên kết, hợp tác, gắn với chế biến và tiêu thụ, bảo đảm phát triển sản xuất hiệu quả, bền vững. Đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp để giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn. Tập trung đào tạo nghề, quan tâm giải quyết việc làm cho lao động, nâng cao đời sống của người dân.

Trần Hữu