Dự, chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trương Minh Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành chức năng, huyện Duy Tiên, Kim Bảng và các xã của 2 huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2017.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu  kết luận hội nghị.

Theo báo cáo tổng hợp của Sở NN & PTNT, thời gian qua các địa phương đã tích cực thực hiện xây dựng NTM. Tại huyện Duy Tiên, về cấp xã đến nay đã có 13/16 xã đã đạt chuẩn NTM, 3 xã còn lại (Duy Hải, Mộc Nam, Tiên Ngoại) đối chiếu với Quyết định 425/QĐ-UBND đều đạt 97/100 điểm, đủ điểm xét đề nghị công nhận đạt chuẩn NTM. Huyện Kim Bảng đã có 12/16 xã đạt chuẩn NTM, 4 xã còn lại (Liên Sơn, Thụy Lôi, Đại Cương, Hoàng Tây) đạt trên 96/100 điểm đủ điểm xét công nhận chuẩn NTM.

Với cấp huyện, Duy Tiên đã đạt 7/9 tiêu chí; 2 tiêu chí chưa đạt, gồm: Tiêu chí giao thông (còn 10,6 km đường huyện chưa đạt chuẩn), tiêu chí y tế - văn hóa – giáo dục. Huyện Kim Bảng đạt 5/9 tiêu chí; 4 tiêu chí còn lại chưa đạt, gồm: Tiêu chí quy hoạch; giao thông, y tế - văn hóa – giáo dục (bệnh viện chưa đạt chuẩn)  và môi trường.

Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục đôn đốc các huyện, xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí, phấn đấu đến hết năm 2017 có 2 huyện đạt chuẩn NTM. Trong đó, đôn đốc đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt quy hoạch huyện Kim Bảng; dự án giao thông trên địa bàn 2 huyện, trường THPT huyện Duy Tiên và bệnh viện huyện Kim Bảng đạt chuẩn. Với các xã của huyện Kim Bảng cần tập trung huy động nguồn lực, quyết liệt triển khai để hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt chuẩn và chưa đủ điểm đề nghị xét công nhận….

Tại hội nghị, các đại biểu, nhất là 2 huyện và các xã phấn đấu về đích NTM trong năm 2017 phát biểu tập trung vào một số nội dung: Cần rà soát lại các tiêu chí của cả cấp huyện và cấp xã để có giải pháp tháo gỡ khó khăn; phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí, nhất là về hạ tầng giao thông, trường học, bệnh viện, môi trường; xử lý nợ công của cấp huyện, xã, trong đó chú trọng đến nguồn đấu giá đất dãn cư…

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông nêu rõ: Mục tiêu xây dựng NTM của tỉnh rất rõ ràng, nhất là với 2 huyện Kim Bảng và Duy Tiên phải được công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2017, do vậy cần tập trung thực hiện đạt yêu cầu đề ra. Trước mắt, trong tháng 10, Sở NN & PTNT phối hợp với các huyện đánh giá và thẩm định các tiêu chí để công nhận 7 xã đạt chuẩn NTM của 2 huyện Kim Bảng và Duy Tiên.

Vấn đề nợ công của các xã và 2 huyện giao Sở Kế hoạch – Đầu tư, Sở Tài chính quan tâm tạo điều kiện bố trí. Với các tuyến đường của các huyện chưa hoàn thành tiếp tục triển khai thực hiện. Đề nghị các sở, ngành: Giáo dục, y tế, văn hóa – thể thao – du lịch, xây dựng, giao thông… khẩn trương làm các thủ tục giúp các xã để công nhận các tiêu chí.

Sở NN & PTNT, Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM của tỉnh hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ xét công nhận 2 huyện NTM. Đặc biệt 2 huyện Kim Bảng, Duy Tiên cần quan tâm chỉ đạo các xã đã đạt chuẩn NTM nâng cao chất lượng những tiêu chí đã đạt. Riêng lĩnh vực môi trường nông thôn hiện nay đang khá phức tạp, cần có giải pháp tháo gỡ, xử lý. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch phát động phong trào trồng hoa tạo cảnh quan môi trên địa bàn toàn tỉnh…

Mạnh Hùng