Thành phố Phủ Lý có 10 xã thực hiện chương trình xây dựng NTM, trong đó, 8 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM. Hiện, Phủ Lý còn 2 xã Liêm Chung và Trịnh Xá chưa đủ điều kiện đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn NTM, đều đạt 17/19 tiêu chí. Như vậy, so với các huyện, mục tiêu hoàn thành chương trình xây dựng NTM trong năm 2018 của thành phố nhẹ và dễ thực hiện hơn nhiều, vì Phủ Lý không cần thực hiện 9 tiêu chí NTM cấp huyện.

Đường liên thôn xã Tiên Hải (TP. Phủ Lý) mới được nâng cấp bảo đảm đạt chuẩn tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Mộc Nam

Đồng chí Bùi Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phủ Lý cho biết: Thành phố đã và đang triển khai nhiều nội dung thực hiện chương trình xây dựng NTM, trong đó, tập trung mọi nguồn lực cho 2 xã chưa đạt chuẩn. Trước mắt, Phủ Lý sẽ cân đối, bố trí vốn đầu tư cho các xã, kể cả những xã đã đạt chuẩn NTM để nâng cao chất lượng tiêu chí. Đồng thời, sẽ tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành các tiêu chuẩn đô thị loại II. Riêng đối với tiêu chí kinh tế và tổ chức sản xuất, Phủ Lý yêu cầu các xã chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao giá trị sản xuất, tăng thu nhập cho nông dân. Khó nhất đối với thành phố hiện nay chính là cân đối vốn đầu tư và xử lý nợ công.

Đến cuối năm 2017, tổng nợ công xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM ở thành phố Phủ Lý còn hơn 49 tỷ đồng. Nợ đọng xây dựng cơ bản ở một số xã còn cao. Trong khi, ngân sách không đủ đầu tư xây dựng NTM. Phần lớn nguồn lực dành cho chương trình xây dựng NTM được huy động từ nguồn đấu giá đất, quy trình thực hiện khó khăn và phức tạp, nên tiến độ huy động vốn ở các xã chậm so với yêu cầu.

Để có đủ điều kiện xét đề nghị công nhận đạt chuẩn NTM trong năm 2018, xã Liêm Chung và Trịnh Xá đã có giải pháp huy động vốn từ nguồn đấu giá đất. Số vốn này sẽ dùng để trang trải nợ công và đầu tư hoàn thành các tiêu chí chưa đạt. Theo đánh giá của lãnh đạo hai xã, Liêm Chung và Trịnh Xá sẽ hoàn thành các tiêu chí NTM trong năm 2018. Tuy nhiên, do kinh tế chậm phát triển, hạ tầng nông thôn đầu tư chắp vá, thiếu đồng bộ, nên yêu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp còn nhiều khó khăn. 

Những xã xây dựng NTM ở thành phố Phủ Lý thu nhập của người dân chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp thuần túy, sản xuất manh mún, quy mô nhỏ; lao động trong nông nghiệp phần lớn là những người ngoài độ tuổi lao động. Trong những năm gần đây, Phủ Lý chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Trong lĩnh vực nông nghiệp, xuất hiện nhiều mô hình mới, như: mô hình sản xuất rau an toàn, rau hữu cơ, mô hình sản xuất cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP,…


Tuy nhiên, khả năng nhân rộng và phát triển các mô hình chưa tốt; liên kết trong sản xuất chưa chặt chẽ, đặc biệt, chưa có sự đổi mới trong tổ chức sản xuất. Vì thế, phát triển nông nghiệp đô thị vẫn ở bước khởi đầu, chưa tạo được sự bứt phá. Xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp là mục tiêu lớn, được đặt ra từ lâu song trong quá trình xây dựng NTM, hầu hết các xã mới chỉ quan tâm đến thu gom rác thải, chưa đầu tư cải tạo môi trường nông thôn.

Trong điều kiện đó, làm thế nào để chủ trương phát triển nông nghiệp đô thị ở Phủ Lý đi đúng hướng? Ông Nguyễn Quốc Đạt, Giám đốc Sở NN&PTNT cho rằng: Thành phố Phủ Lý cần tiếp tục đổi mới tổ chức sản xuất nông nghiệp, phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung. Lựa chọn sản xuất những cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, song phải xây dựng được mối liên kết sản xuất để làm tốt khâu tiêu thụ sản phẩm.

Một góc TP. Phủ Lý hôm nay. Ảnh: Thế Trang

Xây dựng NTM gắn với phát triển đô thị, Phủ Lý đặt ra yêu cầu không dừng ở việc hoàn thành tiêu chí, mà phải đạt chuẩn ở mức cao để đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới. Đây là mục tiêu khó khăn đối với các xã trên địa bàn. Để đạt được kế hoạch đề ra, thành phố Phủ Lý tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội; tập trung nâng cấp hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp và các công trình phục vụ đời sống dân sinh; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, phát triển sản xuất, khai thác tốt quỹ đất nông nghiệp, khuyến khích hình thành tổ dịch vụ và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, kinh doanh tổng hợp. Mục tiêu của Phủ Lý là tạo sự chuyển biến đáng kể trong xây dựng và thực hiện thiết chế văn hóa cơ sở, từng bước hoàn thiện các công trình văn hóa, thể thao ở các xã, bảo đảm vệ sinh môi trường nông thôn, chú trọng chỉnh trang nhà cửa, vườn ao, tường rào, cổng, ngõ…

Hy vọng, với các giải pháp đồng bộ, Phủ Lý sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra, tạo nguồn lực mạnh mẽ để tiếp tục đầu tư, đưa Phủ Lý sớm trở thành đô thị loại II.

Bích Huệ