Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, thành viên ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố cùng chủ tịch Uỷ ban MTTQ các xã, thị trấn thuộc 2 huyện Kim Bảng, Duy Tiên và các xã chưa đạt chuẩn NTM.

Các đại biểu dự hội nghị.

Theo đó, có 2 nội dung lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về việc công nhận địa phương đạt chuẩn NTM cấp xã và cấp huyện. Đối với cấp xã, việc đánh giá sự hài lòng của người dân được thực hiện trên 60% đại diện số hộ gia đình ở các thôn, khu dân cư tham gia và chỉ được công nhận khi trên 90% số người được hỏi trả lời hài lòng trở lên (câu hỏi thứ 17 của phiếu hỏi), 16/16 câu hỏi còn lại có hơn 80% số người được hỏi trả lời hài lòng.

Còn đối với cấp huyện, việc đánh giá sự hài lòng của người dân thực hiện trong khoảng từ 20-30% đại diện số hộ gia đình của các xã thuộc cấp huyện phân bổ ở tất cả các xã (số người được hỏi không trùng với số người đã được hỏi khi công nhận cấp xã đạt chuẩn) và chỉ được công nhận khi trên 90% số người được hỏi câu hỏi thứ 10 của phiếu hỏi trả lời hài lòng trở lên; 9 câu hỏi còn lại có trên 80% số người được hỏi trả lời hài lòng.

Kết quả đánh giá sự hài lòng của nhân dân được niêm yết công khai tại nhà văn hóa hoặc nhà sinh hoạt cộng đồng ở khu dân cư. Thời gian niêm yết và công bố trên phương tiện truyền thanh của xã ít nhất là 7 ngày.

 

TIN LIÊN QUAN

Xây dựng nông thôn mới: Quy định mới, cần cách làm mới

Ngày 17/10/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1980/QĐ-TTg ban hành "Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020". Yêu cầu của bộ tiêu chí mới cao hơn nhiều so với bộ tiêu chí cũ. Vì thế, các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2017 phải nỗ lực hơn mới có thể "về đích".

Năm 2017, việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh được triển khai tại 32 xã của 2 huyện Duy Tiên và Kim Bảng với tổng số 13.720 hộ.  Việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân tại 2 địa phương trên dự kiến diễn ra từ 5/10 và kết thúc trước 20/10/2017.

Việc lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của nhân dân. Đồng thời phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng NTM, đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2016-2020 và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Cùng với đó, việc lấy ý kiến nhằm đánh giá khách quan, thực chất kết quả xây dựng NTM ở các địa phương.

Hoàng Hải