Ngay từ đầu năm 2017, UBND tỉnh đã thống nhất cơ chế đầu tư, chỉ đạo các ngành tăng cường phối hợp với các địa phương tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện cho các địa phương thực hiện các tiêu chí NTM. Đối với những tiêu chí khó, yêu cầu cần rà soát, đánh giá và ưu tiên đầu tư về cơ sở hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế…

Tuyến ĐH 07, đoạn từ xã Tiên Phong đến xã Châu Sơn trên địa bàn huyện Duy Tiên đang bị xuống cấp, nhưng chưa bố trí được vốn đầu tư nâng cấp.

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT, 6 tháng đầu năm 2017, các địa phương tiếp tục triển khai, hoàn thành thêm được một số chỉ tiêu, tiêu chí. Các địa phương làm thêm được trên 150 km đường trục chính nội đồng, 54 km đường giao thông nông thôn; xây mới và nâng cấp 126 phòng học; hoàn thiện 2 trụ sở UBND xã; sửa chữa 4 chợ trung tâm… Tuy nhiên, tiến độ thực hiện các tiêu chí NTM còn chậm, còn có xã mới chỉ đạt được 11 tiêu chí.

Theo phản ánh của các địa phương, khó khăn lớn nhất đối với chương trình xây dựng NTM là thiếu vốn. Vì vậy, nhiều dự án xây dựng cơ sở hạ tầng chưa được triển khai đúng tiến độ. Riêng đối với 2 huyện Duy Tiên và Kim Bảng phấn đấu đạt chuẩn NTM trong năm nay cũng đang nỗ lực để hoàn thành mục tiêu đề ra. Song, những tiêu chí, chỉ tiêu  hoàn thành đều mang tính chất định tính. Các chỉ tiêu mang tính chất định lượng về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, trường học vẫn chưa được triển khai.

Xã Đại Cương- một trong 4 xã đăng ký "về đích" NTM năm 2017 của huyện Kim Bảng, đến nay còn 4 tiêu chí chưa đạt: trường học, cơ sở vật chất văn hóa, y tế,  môi trường. Mục tiêu trong năm nay, Đại Cương phấn đấu đạt chuẩn thêm 3 tiêu chí. Không chỉ có Đại Cương, 4 xã đăng ký "về đích" NTM của Kim Bảng hiện đều thiếu vốn đầu tư. Đối với tiêu chí cấp huyện, Kim Bảng mới đạt chuẩn 5/9 tiêu chí, 10/14 chỉ tiêu. Còn 4 tiêu chí chưa đạt, bao gồm: quy hoạch, giao thông, y tế - văn hóa, giáo dục và môi trường. Huyện Duy Tiên cũng còn 3 tiêu chí chưa đạt. Theo Sở NN&PTNT: Các tiêu chí, chỉ tiêu  chưa đạt chuẩn của 2 huyện phần lớn là  việc thuộc các dự án của tỉnh và sở, ngành phụ trách quản lý.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Phạm Hồng Thanh, Chủ tịch UBND huyện Duy Tiên cho biết: UBND huyện đã báo cáo với UBND tỉnh, đề nghị các sở, ngành quan tâm đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án, hỗ trợ địa phương hoàn thành 10,6 km đường huyện, bao gồm ĐH 06, ĐH 07 và ĐH 12; đầu tư nâng cấp Trường THPT B Duy Tiên và Trường THPT Nguyễn Hữu Tiến để đạt chuẩn theo yêu cầu. Đối với 3 xã chưa đạt chuẩn NTM (Mộc Nam, Duy Hải và Tiên Ngoại), huyện chỉ đạo tập trung hoàn thành những công trình đang xây dựng dở dang; huy động nguồn lực xây dựng nhà văn hóa thôn, xóm; hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường…

Thực tế, địa phương nào cũng đang gặp khó khăn, vướng mắc, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu. Tìm hiểu tại huyện Lý Nhân, chúng tôi thấy kết quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí NTM đăng ký năm 2017 của các xã trên địa bàn huyện đạt thấp. Các xã chủ yếu đăng ký theo lộ trình thực hiện từng năm để từng bước đạt chuẩn. Những tiêu chí, chỉ tiêu đạt được đều nhờ sự hỗ trợ của ngân sách cấp trên, như: cứng hóa đường trục chính nội đồng, xây mới, nâng cấp các phòng học. Về thực hiện các biện pháp góp phần nâng cao tiêu chí thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo, từng bước hoàn thành tiêu chí về hệ thống chính trị - xã hội và an ninh trật tự,... nhiều xã trên địa bàn huyện vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra.

Với thực trạng hiện nay, đánh giá về khả năng hoàn thành các tiêu chí NTM năm 2017, ông Phan Văn Đình khẳng định: Đối với cấp huyện phải hoàn thành đủ 9 tiêu chí và có 100% số xã đạt chuẩn NTM. Trong khi, tiêu chí NTM với cấp xã yêu cầu cao hơn cả về chất và lượng so với năm 2016. Nợ công bình quân mỗi xã còn lớn (trên 5 tỷ đồng), theo quy định không được chấp thuận đầu tư công trình mới. Nguồn vốn mà các địa phương trông chờ chủ yếu từ đấu giá đất, mà giá đất lại thấp... Nếu không nỗ lực, dồn mọi nguồn lực thì khó có thể hoàn thành các mục tiêu NTM đề ra.

Khắc phục khó khăn, tập trung mọi nguồn lực là giải pháp quan trọng đối với chương trình xây dựng NTM. Theo Sở NN&PTNT, các địa phương cần tập trung mọi nguồn lực, lồng ghép các chương trình mục tiêu cho xây dựng NTM. Được biết, Sở NN&PTNT đã kiến nghị với UBND tỉnh ưu tiên phân bổ vốn thực hiện các dự án giao thông; sớm ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020. Khi cơ chế  được ban hành và đưa vào thực hiện sẽ góp phần hỗ trợ các địa phương khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

Bích Huệ