Nhiều lao động Hà Nam có nhu cầu được xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc
Theo quy định, những người đăng ký có nhu cầu được xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc có độ tuổi từ 18 đến hết 39, đáp ứng đầy đủ các điều kiện dự thi. Các thí sinh sẽ được tập trung thi tiếng Hàn trong tháng 6, nếu thi đỗ, người lao động sẽ làm hồ sơ dự tuyển đi làm việc ở nước ngoài.

Theo chỉ tiêu của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, năm 2018 số lao động Việt Nam được tuyển sang lao động tại Hàn Quốc ở hai ngành nghề  chế tạo và ngư nghiệp là 7.900 người, trong đó ngành chế tạo 6.300 người, ngành ngư nghiệp 1.600 người.

Do đặc thù kinh tế, lao động của Hà Nam, người lao động của tỉnh không đủ điều kiện đăng ký dự tuyển ngành ngư nghiệp. 

Việc tổ chức đăng ký thi tuyển tiếng Hàn có sự giám sát của Trung tâm lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội).

Năm 2017, số lao động Hà Nam đăng ký thi tiếng Hàn trên 200 người, chỉ 35 người trong số đó đã thi đỗ, được dự tuyển đi lao động tại Hàn Quốc.

Giang Nam