Đồng chí Bùi Quang Cẩm, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát động truyền thông đối với Chương trình Sữa học đường tại địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Quang Cẩm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao ý nghĩa của “Chương trình Sữa học đường” trong xây dựng và phát triển chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng, nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai.

Tại Hà Nam, sau gần một năm thực hiện chương trình mang lại hiệu quả rõ rệt đối với sự phát triển thể chất của trẻ, cũng như những tác động tích cực tại 30 trường mầm non trên địa bàn tỉnh. Kết quả này có sự tác động từ công tác truyền thông, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về mục tiêu, ý nghĩa của chương trình.

Vì thế, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành chú trọng hơn nữa tới công tác truyền thông, phối hợp với các cơ quan báo chí trung ương và địa phương tuyên truyền mạnh mẽ, đúng mục đích, ý nghĩa của chương trình. Các ngành y tế, giáo dục tích cực, chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan, các địa phương triển khai toàn diện hoạt động của Chương trình giai đoạn 2017-2020; chỉ đạo các trường mầm non, trường tiểu học phối hợp với cha mẹ học sinh tham gia thực hiện chương trình tại trường học đảm bảo an toàn, đúng quy định, chất lượng và hiệu quả.

Vì tầm vóc Việt, trẻ em cần được uống sữa hàng ngày.

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ địa phương và nhà trường thực hiện đầy đủ, trách nhiệm trong cung ứng sản phẩm, đảm bảo chất lượng, an toàn, kịp thời không để xảy ra sơ xuất trong quá trình triển khai…

Chương trình Sữa học đường được thực hiện tại Hà Nam 5 tháng qua, đã có 15.366 học sinh được uống sữa hằng ngày tại 30 trường được chọn làm điểm. Trong tổng kinh phí 8,2 tỷ đồng thực hiện chương trình, UBND tỉnh hỗ trợ 1,8 tỷ đồng, công ty cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk hỗ trợ 1,6 tỷ đồng, còn lại do phụ huynh đóng góp 4,8 tỷ đồng. Theo Ban chỉ đạo chương trình tỉnh, từ nay đến hết năm 2020, Hà Nam sẽ  có 70% số trường tiểu học, mầm non được triển khai “Chương trình sữa học đường”.

Giang Nam