Trong 3 ngày (từ 30/11 - 2/12), giáo viên dạy các bộ môn: Vật Lý, Hóa học, Sinh học, Lịch Sử và Tiếng Anh sẽ tham gia phần thi thực hành. Các tiết dạy của giáo viên được đánh giá theo định hướng phát triển năng lực, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, trong đó đặc biệt coi trọng vai trò tổ chức, kiểm tra, định hướng hoạt động học cho học sinh.

Giờ thực hành môn tiếng Anh tại Hội thi giáo viên giỏi bậc THPT năm học 2017 - 2018.

Hội thi nhằm đánh giá, lựa chọn, công nhận giáo viên dạy giỏi bậc THPT theo Thông tư 21/2010/TT-BGD&ĐT; Khơi dậy trong mỗi thầy, cô giáo tinh thần tự học, tự sáng tạo, phấn đấu trở thành những giáo viên giỏi đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới của sự nghiệp GD&ĐT; đồng thời tạo điều kiện để các đơn vị trường học trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, áp dụng sáng kiến, đổi mới phương pháp, hình thức dạy học, khai thác và sử dụng có hiệu quả các phương tiện, đồ dùng giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục trong các nhà trường.

Được biết, Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc THPT năm học 2017-2018 trên địa bàn tỉnh  thu hút 106 giáo viên tham dự, trong đó có 68 giáo viên đủ điều kiện tham dự phần thi thực hành (Cụm thi thứ 1 có 40 giáo viên, cụm thi thứ 2 có 28 giáo viên).

Lễ tổng kết và trao giải Hội thi sẽ được tổ chức ngày 4/12/2017 tại Sở GD&ĐT.

Giang Nam