Cùng dự còn có lãnh đạo đại diện các bộ, ban, ngành, lãnh đạo các cơ quan quản lý giáo dục trung ương và địa phương. Đồng chí Bùi Quang Cẩm, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nam.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam.

Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song ngành giáo dục đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm học 2017-2018. Đối với việc xây dựng, quy hoạch mạng lưới cơ sở GD&ĐT, trong năm học 2017-2018, số lượng các cơ sở mầm non tăng thêm 375 trường; hệ thống các trường tiểu học của cả nước sau thực hiện sáp nhập tiếp tục giảm 115 trường; hệ thống trường THCS, THPT và đại học tăng 35 trường. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tiếp tục được quan tâm. Công tác định hướng phân luồng, hướng nghiệp cho học sinh phổ thông có nhiều chuyển biến với 74% học sinh THPT đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng, 26% không đăng ký xét tuyển cao đẳng, đại học, tỉ lệ học sinh học văn hóa kết hợp học nghề tăng khoảng 60%. Chất lượng dạy và học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo được nâng cao. Cơ chế quản lý được tích cực đổi mới theo hướng phân cấp và phân quyền tự chủ để nâng cao chất lượng giáo dục, chú trọng phát triển đội ngũ gắn với rà soát, sàng lọc và tinh giản biên chế. Chất lượng giáo dục toàn diện có nhiều chuyển biến mạnh mẽ. 100% tỉnh, thành duy trì tốt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, tiểu học và THCS…

Tuy nhiên, trong việc thực hiện các nhiệm vụ giáo dục, năm học qua vẫn còn nhiều hạn chế cần được quan tâm khắc phục và giải quyết. Đó là, công tác xây dựng và thực hiện các chính sách về giáo dục còn nhiều bất cập. Công tác quy hoạch giáo dục, phát triển đội ngũ còn đặt ra không ít vấn đề như: tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ, thiếu đất cho xây dựng và mở rộng quy mô trường lớp; công tác phân luồng học sinh, dạy và học ngoại ngữ, phát triển cơ sở vật chất cho giáo dục, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh chưa đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới giáo dục. Đặc biệt, công tác tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 đã để xảy ra tình trạng tiêu cực nghiêm trọng tại một số địa phương, mặc dù đã được quyết liệt chỉ đạo giải quyết song vẫn gây bức xúc trong dư luận xã hội… 

Trên cơ sở đánh giá đúng những hạn chế trong việc thực hiện các nhiệm vụ giáo dục năm học 2017-2018, các đại biểu tham dự hội nghị đã tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng cho việc thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trong năm học 2018-2019. Theo đó, toàn ngành sẽ tiếp tục tập trung rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở GD&ĐT trong cả nước; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; tập trung triển khai các giải pháp và điều kiện chuẩn bị cho việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, thay sách giáo khoa; đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp, phân luồng trong giáo dục phổ thông; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, đảm bảo chất lượng các hoạt động GD&ĐT; hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về GD&ĐT. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện đổi mới cơ chế quản lý, đấu tranh ngăn chặn các vấn đề tiêu cực trong giáo dục, lấy việc đổi mới thi cử làm khâu đột phá cho phát triển giáo dục

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam biểu dương những nỗ lực của toàn ngành, các địa phương, và toàn xã hội cho phát triển GD&ĐT trong năm học qua. Đồng thời, chỉ ra nhiều hạn chế để ngành giáo dục và các địa phương quan tâm khắc phục, giải quyết trong năm học tới cũng như những giai đoạn tiếp theo. Với các nhiệm vụ phát triển giáo dục và đào tạo năm học 2018-2019, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu: Để thực hiện tốt các nhiệm vụ này, ngành giáo dục cần chỉ đạo các cấp học có sự quan tâm hơn nữa đến mục tiêu dạy người toàn diện, thực chất hơn; phối hợp với các địa phương hoàn thiện thể chế về giáo dục và đào tạo, nâng cao năng lực lãnh đạo của đội ngũ quản lý giáo dục các cấp, tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng cho giáo dục, căn cứ thực tế mỗi địa phương để thực hiện sắp xếp lại hệ thống trường lớp, tinh giản các biên chế gián tiếp và ưu tiên có đủ giáo viên từng cấp, từng trường. Thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá những bất cập, hạn chế từ Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 để rút kinh nghiệm và có giải pháp hiệu quả hơn trong việc tổ chức các kỳ thi. Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của xã hội để thực hiện có hiệu quả mục tiêu đổi mới toàn diện giáo dục cũng như thay đổi chương trình và sách giáo khoa, tạo lộ trình cho thực hiện tốt đổi mới chương trình giáo dục phổ thông…

T.T.Hà