Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND huyện Duy Tiên đã báo cáo với đoàn về nhu cầu cho con em tham gia các cấp học và nhu cầu khám chữa bệnh của người lao động hiện nay tại khu vực.

Về giáo dục, trên địa bàn các xã, thị trấn lân cận các KCN Đồng Văn hiện có 12.837 học sinh các cấp, trong đó có 906 học sinh là con em công nhân nơi khác đến. Với số lượng học sinh này, hiện còn thiếu 150 phòng học văn hóa, phòng học bộ môn, phòng chức năng và thiếu khoảng 104 giáo viên các cấp.


Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh uỷ thị sát tại Trường Tiểu học Duy Minh (Duy Tiên).

Theo dự báo, đến năm 2030 khu vực này sẽ tăng khoảng 5.200 học sinh, trong đó con công nhân là 2.838 em. Căn cứ vào dự báo này và so với thực tế cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên hiện tại sẽ phải có thêm 370 phòng học, phòng chức năng cùng 488 giáo viên các cấp học.

Về y tế, ở khu vực 7 xã, thị trấn gần các KCN này, ngoài các trạm y tế cơ sở còn có 10 phòng khám đa khoa và chuyên khoa. Tuy điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ y bác sỹ ở các cơ sở y tế còn gặp nhiều khó khăn song đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh ban đầu của nhân dân địa phương cũng như công nhân, lao động làm việc trong các KCN.

Để từng bước đáp ứng nhu cầu học tập cho con em công nhân cũng như nhu cầu được quan tâm, chăm sóc sức khỏe của người lao động trong các KCN, tại buổi làm việc địa phương đã đưa ra một số giải pháp như: sửa chữa, nâng cấp hệ thống phòng học cấp 4, xây dựng điểm trường mầm non mới ghép với trường mầm non khu nhà ở cho công nhân, mở rộng diện tích các đơn vị trường học, xây dựng mới thêm các điểm trường khác…với tổng kinh phí đề xuất xấp xỉ 250 tỷ đồng.

Đồng thời, đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh bên cạnh việc cho phép huyện được tuyển dụng số giáo viên còn thiếu, cần có cơ chế hỗ trợ đầu tư kinh phí đặc thù, cho phép các xã, thị trấn được đấu giá đất tại một số vị trí sinh lời và xem xét, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách cho thu hút đầu tư, thực hiện xã hội hóa công tác phát triển các cơ sở y tế và giáo dục trong các KCN. Trước mắt, tập trung các nguồn lực thực hiện xây mới một số trường học tại các xã Duy Minh, Bạch Thượng, thị trấn Đồng Văn, Hòa Mạc với tổng kinh phí xây dựng khoảng 215 tỷ đồng.

Tại buổi thị sát, đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị huyện Duy Tiên xem xét việc đầu tư phát triển y tế và đặc biệt là phát triển giáo dục theo hướng đồng bộ với phát triển đô thị. Việc đầu tư xây dựng mới các trường học cần thực hiện bài bản, phải gắn với quy hoạch đô thị, quy hoạch nhà ở cho công nhân và quy hoạch về kết nối giao thông…

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt đoàn, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện Duy Tiên có sự ưu tiên đối với các xã, thị trấn gần KCN, chủ động phối hợp với các ngành hoàn thành việc xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển các cơ sở y tế và giáo dục tại KCN để có báo cáo chính thức với UBND tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất kinh phí, đầu tư nguồn lực và hoàn thiện báo cáo trình Thường trực Tỉnh ủy chậm nhất vào cuối tháng 3/2018…

T.T.Hà