24 cán bộ quản lý, giáo viên dạy giỏi có thành tích tốt trong đào tạo, bồi dưỡng HSG cấp tỉnh và 13 học sinh đoạt giải cao trong các kỳ thi chọn HSG văn hóa lớp 9, HSG thể dục thể thao cấp tỉnh, thi tiếng Anh trên Internet cấp quốc gia… đã được tuyên dương khen thưởng tại hội nghị.

Lãnh đạo huyện Bình Lục khen thưởng cho giáo viên giỏi cấp tỉnh năm học 2017-2018.

Phát biểu tại buổi lễ, nhiều thầy, cô giáo tham gia công tác tuyển chọn, bồi dưỡng HSG, giáo viên dạy giỏi đã chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Ngoài việc đầu tư thời gian, trí lực, không ngừng tìm tòi sáng tạo đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, các thầy cô giáo còn là người truyền cảm hứng cho các em học sinh. Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương về tinh thần tự học, sáng tạo để học sinh noi theo.

Các em học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi HSG cấp tỉnh được khen thưởng tại hội nghị.

Bên cạnh đó phong trào "Dạy tốt – Học tốt" tiếp tục được phát huy, có tác động sâu sắc đến hoạt động giáo dục của các nhà trường theo phương châm: Phát triển giáo dục toàn diện trên cả 3 mặt: nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giảm tỷ lệ học sinh yếu kém và phát hiện bồi dưỡng HSG; gắn việc bồi dưỡng HSG với việc thực hiện mục tiêu chung của ngành giáo dục: “Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài”.

Giang Nam