Tham gia hội thi có 106 giáo viên thuộc 21 trường THPT trên địa bàn. Các giáo viên đăng ký tham gia hội thi phải trải qua 3 phần thi: thi sáng kiến kinh nghiệm, làm bài kiểm tra năng lực và phần thi thực hành.

Sau  phần thi sáng kiến kinh nghiệm và phần thi năng lực,  68/106 giáo viên  đủ điều kiện tham dự phần thi thực hành. Kết quả có 48/136 tiết dạy được xếp loại giỏi, 88/136 tiết dạy xếp loại khá, không có tiết dạy xếp loại trung bình.

Những giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp THPT tỉnh Hà Nam năm học 2017-2018 nhận Giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT.

Căn cứ vào kết quả hội thi, có 43 giáo viên được công nhận Giáo viên dạy giỏi, trong đó có 5 giáo viên đạt 2 tiết loại giỏi.

Theo đánh giá của Ban tổ chức hội thi, các nhà trường và giáo viên đã có nhiều cố gắng đầu tư thời gian, công sức chuẩn bị cho hội thi.

Sáng kiến kinh nghiệm của giáo viên tập trung vào những vấn đề cụ thể về nội dung kiến thức hoặc đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá. Một số sáng kiến kinh nghiệm thể hiện suy nghĩ, tìm tòi và những ứng dụng thành công của giáo viên trong thực tiễn giảng dạy.

Ở bài thi kiểm tra năng lực, hầu hết giáo viên đã có nhận thức đúng đắn về chuyên môn, nghiệp vụ và những vấn đề đổi mới của giáo dục phổ thông, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá.

Nhiều tiết dạy thể hiện tinh thần đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá ở chiều sâu; mạnh dạn thể nghiệm những phương pháp, kỹ thuật dạy học mới như dạy học dự án, phương pháp đóng vai, thảo luận nhóm, kỹ thuật mảnh ghép… có hiệu quả; vận dụng linh hoạt chuẩn kiến thức, kỹ năng với việc lựa chọn kiến thức trọng tâm, phát huy khả năng tự học của học sinh….

Hội thi thực sự trở thành ngày hội chuyên môn của ngành, các nhà trường, tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên trao đổi học hỏi những vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ, phấn đấu mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo.

Thông qua hội thi, Sở Giáo dục và Đào tạo kịp thời uốn nắn những nhận thức chưa chính xác, tình trạng vận dụng máy móc những vấn đề lý luận dạy học trong thực tiễn giảng dạy, thống nhất những vấn đề chung mang tính định hướng của chương trình và từng bộ môn.

Thanh Hà