Tại lễ ra quân, với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, gần 600 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tại 39 cơ sở đoàn xã, phường, các cơ quan, đơn vị của thành phố đã thực hiện việc quét dọn, thu gom rác thải, làm sạch đường phố và tại các khu dân cư. 

ĐVTN thành phố Phủ Lý bóc gỡ quảng cáo trái phép gây mất mĩ quan trên các tuyến phố.

Cùng đó, bóc gỡ tờ rơi, biển quảng cáo vặt tại hàng cây, cột điện và tường rào cơ quan, đơn vị và khu dân cư. 

Đây là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ thành phố nhằm nâng cao nhận thức của ĐVTN cũng như các tầng lớp nhân dân cùng chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng thành phố ngày càng xanh - sạch - đẹp, văn minh.

Khương Doanh